Archives

Obecní intranet – Obsah a možnosti

Obecní intranet – Obsah a možnosti

Obecní intranet je doplněním webových stránek, které samy mají spíše veřejný a povšechně informační charakter. Samozřejmě jsou obecní weby, které jsou velice dynamické a mají k tématu e-government velice blízko.

Obecní intranet tak má sloužit k doplnění informovanosti občanů a díky možnostem neveřejného zobrazení témat má sloužit ke komunikaci Obec<>Občané, Komise<>Občané, Plány a rozvoj obce, … návrhy a podněty občanů, diskuze, ..

Read more… →

Rodičové pojďte ven

Rodičové pojďte ven – aktivní stezka v Lešanech

Pojďme si připravit aktivní zóny usnadňující výchovu našich dětí a dorostu. Samozřejmě s aktivitami pro rodiče. V článku Co je naše jsem zmiňoval aktuální stav atrakcí pro děti, kde nejnověji budované je hřiště nahoře na kopci v Horním resortu, pěkné a přitažlivé je ve starých Lešanech a dole, v Dolním resortu, je hřišťátko také. Z pohledu dostupnosti je z centra Nelahozevsi  dostupné to dole, procházkou to u nás, ale to nahoře je už daleko a s dostatečným převýšením…
Cílená příprava stezky pro seznámení se a spojení tří částí Lešan v jeden myslící celek.
Ne ti horní, ti původní, ti přistěhovavší, ti ze zdola… Jsme z Lešan. A to že nám to takto v hlavách zatím nefunguje, neznamená, že nás děti v socializaci nepředběhnou, takže pojďme jim (si) to usnadnit.

Read more… →

Podlahové vytápění

Když se řekne Podlahové vytápění…

Když se řekne regulace pro podlahové vytápění pro tak velkou stavbu, je pravděpodobná zároveň i představa závratné ceny a náročnosti systému.
Co ale cesta na půl mezi dvěma systémy vytápění?
Zkombinovat podlahové rozvody a radiátory pro regulaci teploty v místnosti…

Read more… →

Multifunkční objekt „Višňovka“ a jeho energetické zajištění

Multifunkční objekt „Višňovka“ a jeho energetické zajištění

Kombinace dnes již dostupných technologií nám dovoluje uvažovat o stavbě s minimálními náklady na energetický provoz.

Ze směru od horního resortu je stěna stavby zcela pod zemí a nad povrch u přístupové cesty z resortu stavba vystupuje jen výškově nezbytným prostorem pro vstup.
Horní část střechy je plně průhledná s ostrůvky FVE a SOV, které tvoří cíleně stín uvnitř budovy v průběhu dne. Z větší vzdálenosti od resortu se stavba jeví ne více jako skleník.

Z pohledu sadu Višňovka jde o skleníkovou stavbu s terasou, doplňující možnosti sadu/zahrady. Prolnutí prostor … sad Višňovka, skleníková stěna a zeleň pokračuje dál v budově.

Z pohledu pozemku 200/2 je možné dosáhnout jakéhokoliv stavu vnějšího vzhledu, v plánu jsou rozsáhlé terénní úpravy a cesta, aktuálně neplodná půda 182/1, může být vedena botanickou stezkou již na pozemku 200/2.
Jde o slunnou stranu, kde je možné využít akumulace a vytvořit případně zelenou předstěnu z popínavých dřevin.

Nejtěžší výzva je z pohledu z Lešan, kde je příjezdový vchod a průčelí stavby musí zapadat mezi ostatní stavby rodinných domů. V tomto pohledu bude nejvíce viditelného stavebního materiálu a stavba by měla začínat s odstupem od ulice, aby by zajištěný dostatečný prostor pro zásahová vozidla.
Pohled z Lešan a 200/2 je na kaskádovitou/terasovitou stavbu (sběr vody, možnost rychlejšího zarůstání stavby, letní využití, více vstupů do zahrady).

Vnější korpus i přes světelnou propustnost lze postavit z materiálů s dostatečným odporem proti prostupu tepla a vytápění celého objektu by zajišťovala jednotka SOV s vytápěnými podlahami (nízkoteplotní vytápění). Záloha plynovým výměníkem, případně kamna na tuhá paliva s výměníkem, s možností využití štěpky a větvového odpadu v obci (viz plán výsadba energetických dřevin v okolí skládky). (kogenerace od ČEZ?)