Archives

Úvaha o organizaci komise pro životní prostředí

Úvaha o organizaci komise pro životní prostředí

Když se mě několikátý blízký člověk zeptal na účast v komisi pro životní prostředí, ti milejší poukazují můj vztah s přírodou :), …zde moje úvaha na toto téma…

Minulé období v komisi pro životní prostředí působili dosti zodpovědní lidé, aby se dalo navázat na jejich práci.
Tato minulá komise šla za hranici všednosti a založila FB skupinu „Zkrášlovací spolek občanů a přátel obce Nelahozeves“ na adrese: https://www.facebook.com/zkraslovaci.nela.

Takže na tuto práci je potřeba navázat. Jedna z možností, které se pro potřeby obce nabízí je z kategorie Začněme maličkostmi

Read more… →

Článek do obecního zpravodaje

Volby 2018 do obecního zastupitelstva obce Nelahozeves: Josef Mareyi, nezávislý kandidát

Je nutné se dnes podílet na tom, kam směřujeme a co chceme předat našim dětem.

Propojení informační správy obce a občanů prostřednictvím informačního portálu

Mou základní tezí je nutnost aktivní komunikace v obci mezi zastupitelstvem, komisemi a občany. Komunikace bude určená pro prezentaci plánů a postupů v tématech obce, pro sdílení možností rozvoje v obci a sousedství tak, aby byla přehledná a snadno přístupná pro občany. K tomu stačí využít dnešní technologie a portál vytvořit.

Péče o přírodní bohatství obce a podpora investic pro budoucí rozvoj obce

V péči o přírodní bohatství obce pomůže z velké části rozšíření technické čety obce. Pokud zveřejníme plány prací technické čety, je možné zapojit občany, začít spolupracovat a  starat se společně o sousedství pod záštitou obce.

Read more… →

Voda pro Višňovku

Voda pro sad Višňovka

Protože jsem popisoval schéma vody pro Višňovku pouze příkladem možností a potřeb, je potřeba myšlenku maličko rozvést. Moje první publikovaná zmínka k potřebě vody pro závlahu byla k debatě o zeleni, protože voda nám v sadu chybí již dlouhodobě. Také resort potřebuje okolo dětského hřiště údržbu a pravidelnou zálivku. S výsadbou v okolí potřeba jistoty vody poroste.

Read more… →

Cesta 502 a další možnosti

Cesta 502 a další možnosti

Cesta 502, která původně spojuje Lešany, Dolní resort (Zámecké údolí) s Nelahozevsí zadem mimo hlavní silnici a podle srovnání map jde aktuálně o zarostlý pás podél pole. Dříve podél Rynglí a slivek vedla cesta po poli, ale již několik sezón je rozoraná a využívaná zpět jako součást pole. Ze starých Lešan se tak nedá dostat jinak než typicky po hlavní nebo polem. Ba dokonce o úroveň výše, směrem k posedu na obzoru, zemědělci spojili dva lány pole a dříve průchozí stezka také zanikla.

Read more… →

O mně – Proč – Souvislosti

O mně – Proč – Souvislosti

již první oznámení přátelům ohledně mé volby jít do voleb se setkalo se zajímavým ohlasem. Zatímco převažuje ano, jdi do toho… je tu druhá stránka věci, kdy mi říkají… kamaráde, volby vyhrávají opravené chodníky a ne tvé vize… Zajímavé co říkáte :)
Přece nebudu psát blog o běžné údržbě obce, která musí probíhat neustále bez ohledu kdo sedí na radnici… maximálně se může volit priorita podle dostupných financí a pracovní sily…
Myslím si, že na tento pohled máme portál Nela.cz, který v minulosti velice precizně monitoroval dění v obci a tak se můžeme vydat jinými souvislostmi a na dílčí kroky poukázat…

Read more… →

Obec a zeleň v roce 2018

Obec a zeleň v roce 2018

Někdy se zadaří a díky souhře témat se mi dostal do ruky manuál k tématu Obec a povolování kácení dřevin mimo les (zdroj Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o. – ing. Jana Zmeškalová). Manuál je kromě faktičnosti pro úředníky i pěkně zpracované čtení, určitě doporučuji k pročtení. Lépe se pak studují zákony v odkazech.

Read more… →

Pěstební prostory pro realizaci ozelenění obce a celoroční produkci

Pěstební prostory pro realizaci ozelenění obce a celoroční produkci

Pro plánovanou výsadbu a ozelenění obce, se souběžnou výsadbou energetických plodin v okolí skládky, opravu úvozových cest.

Vždy je cesta nákupu vzrostlých dřevin, ale jde o jednoznačně nákladné položky, jejichž užitek je pouze v úspoře několika let a jakéhosi mohutnějšího dojmu, spíše pocitu z výsadby.
Ono když vám někdo zasadí řadu 15 cm proutků o němž tvrdí, že z toho bude živý plot, chce to představitost. Se stromy je to ještě více práce a tlaku nejen na představivost.

Read more… →

Byt Správce

Byt Správce

Byt Správce je také krapet pichlavá část prostor.

Vezměte si však rozlohu areálu, cca 30 000 m2 celkové plochy, z toho 3 000 m2 sadu, až 2 000 m2 zahrad a skleníku. V tom všem mnoho atrakcí a zeleného trávníku … a Multifunkční centrum.

My tak potřebujeme člověka, který pracovní aktivitou bude připomínat pana Šimka, šefa technické čety obce. Co dětem bude výchovným školníkem a mládeži dostatečným morálním vzorem. Dospělým organizovat schéma komunitní práce a naše starší sem tam pomůže dostat k lékaři…

Podpořit takového člověka bytem v centru jeho práce, je jen další bonus. Vhodnější než platby obce za externí správu zeleně nebo cyklické zanedbávání tématu zeleně, pro nedostatek prostředků.

Mít správce areálu, tak bychom mohli uvažovat o postupné výsadbě zeleně. Nemuset spoléhat na dotační schémata a různé krajinkáře s představami městské zeleně na vsi.
Žádný z plánovaných kroků by nemusel být nuceně naráz, ale postupné kroky projektu zazelenění obce. Opravy úvozových cest v obci a nová výsadba stromů v nich.

Zvlášť budovaná vrstva projektu zábavy a atrakcí pro děti i dospělé.
Tak aby jeden krok nebrzdil jiný, protože teď máme jasno jen ve Višňovce.

Za šest let to bude exponenciálně delší seznam sadby a údržby.
A pořád to nebude zelených 30 000 metrů čtverečních, které máme k dispozici jen v oblasti Horní resort – Lešany.

Odpovědný koordinátor, jehož úkolem bude zorganizovat pomocí komunity práce v sadu a okolí, bude potřeba tak i tak. Tedy potřebu takového člověka rovnou započítejme do plánu a stavby.

Část Višňovka – Komunitně a nebo jinak

Část Višňovka – Komunitně a nebo jinak

Aktuálně na projektu obecního sadu Višňovka vidím jediné drobné mínus v umístění na žluté stezce. Na této trase je pouze pár zajímavých pointů. Zásadní atrakce Nelahozevsi, jíž jsou Nelahozeveský zámek a Dům Antonína Dvořáka, nejsou naše a ani obecní… a tak sezonní produkce sadu bude jistě dalším zpestřením.

Rozcestník U svatého Jana
Rozcestník U svatého Jana

 

Když připustíte, že jsou Kralupy na dohled a Nelahozeves je z nich v dosahu pěší chůzí, pak platí, že čím více bude u nás zeleně a jedlých dřevin, tím atraktivnější předměstský park s jedlou zónou budeme. Samozřejmě nic není černobílé, přesto je potřeba mluvit o budoucí ochraně společných obecních prostor budovaných jako místo setkávání občanů, místo rozvojové zeleně a sezonní sklizně přírodních plodů (nejlépší ochrana je nadbytek :).

Vykosit trávu, prořezat stromy, .. , to vše je jen začátek a nikdo se k nám kvůli kruhovému ohništi nepožene. Na druhou stranu do příští sezónní sklizně jsou dvě periody výsadby a můžeme již připravit sklizně podrostových dřevin. Za pár let to bude již zásoba různých druhů ovoce a sezónní sklizeň od května do října. Pro mě rozhodně atraktivnější než výhled na Kaučuk Kralupy.

Zde si představuji  spolupráci napříč celou obcí, protože každoročně ze zahrad vytříbíme přebytky, nové rozrosty, zástřihy (vhodné k řízkování) a tak stačí je zcentralizovat, přetřídit a využít. (osobně takto pracuji již několik let při zpracování rostlinného odpadu ze zahrad v naší obci a každoročně vydám několik desítek květináčovaných sazenic). V tomto pohledu můžeme během pár let produkovat nadbytek pro výsadbu v okolí celé obce a celosezonně těžit z vytvořených možností.

Porcování investic

Představme si polemiku, kdy máme před sebou nutnost investice a jen jeden objem peněz. Tento objem můžeme rozdělit na nákup vzrostlých stromů, nebo méně vzrostlých s doplňkem podrostu… Lze říct, že vlastním množením rybízu toho moc neušetříme a nějaké maliníky nám taky rozpočet nenatrhnou, ale vždy jde o tisíce korun, za které je možné raději pořídit cennější dřeviny nebo vzrostlejší strom.

Komunitní budování napomáhá integraci občanů do projektu a mnohem snáze se pracuje s volnými prostředky pracovní sily.
Viz jiné akce, kdy pro velikost je nutná centralizace termínu, který však nevyhovuje všem a většina lidí potřebuje koordinaci a dostat úkoly.
Komunitně se práce automaticky dělí na jednotlivé kroky v čase a možnosti lidí jsou násobně větší. Povětšinou stačí plán a zdroje.

Oproti tomu, při stavbě sadu na klíč, je po jeho dokončení naráz obrovský objem práce na údržbu, který se MUSÍ odvést jinak dochází k degradaci sadu.

Také je rozdíl, když zaplatíte vzdělávací kurz odborníkem, který nás v sadu může naučit péči o ovocné dřeviny (včetně množení, roubování …) a nebo koupíte stromy a zaplatíte někoho, kdo je občas prořeže. Čí vlastně pak bude sad, když byl z obecního rozpočtu, za přispění dotací, vysadila ho najatá firma a udržuje ho také externí obsluha. Půjdete s chutí do takového sadu s pocitem jako do svého (našeho) nebo zde budete mít pocit hostů? Nebudete tak trochu jako turista na žluté stezce co bude váhat, zda si ovoce utrhnout?

Já mám v obavách jasno a výsadby na klíč považuji za sterilní a prázdné, jako je většina městských parků, jejichž struktura zeleně odpovídá spíše potřebám „rychlé“ údržby.