Archives

SOV – Solární ohřev vody

SOV – Solární ohřev vody

Solární kolektory a různé principy ohřevu vody pomocí slunce nás provází od nepaměti.
Máme ve společnosti k dispozici příklady kutilských řešení, a to přes zahrádkářské solární sprchy či zavěšené nádoby ve výšce, ohřevy bazénů, po střešní instalace pro ohřev vody a vytápění v domě.
V této oblasti jsme technicky znatelně napřed. Je to především dané jednoduchým principem a konstrukční nenáročností nasazení. Samozřejmě je velký rozdíl mezi sudem v koruně stromu, od kterého se očekává ohřev vody pro relaxační večerní sprchu a střešním nasazením pro celoroční provoz.
A to nejen v ceně…

Read more… →

Podlahové vytápění

Když se řekne Podlahové vytápění…

Když se řekne regulace pro podlahové vytápění pro tak velkou stavbu, je pravděpodobná zároveň i představa závratné ceny a náročnosti systému.
Co ale cesta na půl mezi dvěma systémy vytápění?
Zkombinovat podlahové rozvody a radiátory pro regulaci teploty v místnosti…

Read more… →

Sauna a bazén s recyklovanou vodou

Sauna a bazén s recyklovanou vodou

Tato položka v seznamu je pravděpodobně ta nejpichlavější a přesto je pouze vedlejším produktem nutných potřeb.

Spočítáme-li dostupné prostory v okolí s cílem určité úrovně zazelenění, je to plocha až 30 000 metrů čtverečních v nejbližším okolí. Prostor plánované výsadby a v tom zeleň mezi domy, již vysazené stromy atd. 30 tisíc m2 jako stávající kapacita možností pro Resort-Lešany.

Pro prostory zahrad, skleníku, výsadbové školky je potřeba voda neustále a je nutné jí mít dostatečnou rezervu na pokrytí suchých měsíců. S rezervou na zajištění i vnější expozice zeleně a několik let i pro novou výsadbu, a sem tam i na pomoc vzrostlým stromům v boji s nepřízní počasí.

Read more… →

Multifunkční objekt „Višňovka“ a jeho energetické zajištění

Multifunkční objekt „Višňovka“ a jeho energetické zajištění

Kombinace dnes již dostupných technologií nám dovoluje uvažovat o stavbě s minimálními náklady na energetický provoz.

Ze směru od horního resortu je stěna stavby zcela pod zemí a nad povrch u přístupové cesty z resortu stavba vystupuje jen výškově nezbytným prostorem pro vstup.
Horní část střechy je plně průhledná s ostrůvky FVE a SOV, které tvoří cíleně stín uvnitř budovy v průběhu dne. Z větší vzdálenosti od resortu se stavba jeví ne více jako skleník.

Z pohledu sadu Višňovka jde o skleníkovou stavbu s terasou, doplňující možnosti sadu/zahrady. Prolnutí prostor … sad Višňovka, skleníková stěna a zeleň pokračuje dál v budově.

Z pohledu pozemku 200/2 je možné dosáhnout jakéhokoliv stavu vnějšího vzhledu, v plánu jsou rozsáhlé terénní úpravy a cesta, aktuálně neplodná půda 182/1, může být vedena botanickou stezkou již na pozemku 200/2.
Jde o slunnou stranu, kde je možné využít akumulace a vytvořit případně zelenou předstěnu z popínavých dřevin.

Nejtěžší výzva je z pohledu z Lešan, kde je příjezdový vchod a průčelí stavby musí zapadat mezi ostatní stavby rodinných domů. V tomto pohledu bude nejvíce viditelného stavebního materiálu a stavba by měla začínat s odstupem od ulice, aby by zajištěný dostatečný prostor pro zásahová vozidla.
Pohled z Lešan a 200/2 je na kaskádovitou/terasovitou stavbu (sběr vody, možnost rychlejšího zarůstání stavby, letní využití, více vstupů do zahrady).

Vnější korpus i přes světelnou propustnost lze postavit z materiálů s dostatečným odporem proti prostupu tepla a vytápění celého objektu by zajišťovala jednotka SOV s vytápěnými podlahami (nízkoteplotní vytápění). Záloha plynovým výměníkem, případně kamna na tuhá paliva s výměníkem, s možností využití štěpky a větvového odpadu v obci (viz plán výsadba energetických dřevin v okolí skládky). (kogenerace od ČEZ?)