Archives

Recyklace plastů – milník dnešní doby

Recyklace –  Plasty

Velkým tématem dneška je rozsah možností recyklace plastů, převedení zpětného výběru PET lahví na prodejce a konečně i přiznání, jak malý zlomek celkových odpadů umíme recyklovat a znovu využít.
Na první příčce, díky projevům Absurdistánu, stojí recyklace plastů, především zákaz těch jednorázových a další třídění láhví PET…

Pojďme nejdříve malým příběhem zjednodušeně naznačit jak se to celé semlelo a jaké možnosti jsou nyní před námi. A dejme na první příčku možnosti těch co na odpadech vydělávají…

Read more… →

Když se řekne investice obce

Když se řekne investice obce – úvod

Dnes už běžně víme, že uložené peníze nevydělávají. Je nutná určitá míra spekulativy aby peníze neztrácely svou hodnotu a vyšší míra spekulativního portfolia aby vydělávaly. Jak tedy řešit peníze ze skládky tak, aby fungovaly už dnes a byly k dispozici po velmi dlouhou dobu s minimální obsluhou a zachováním hodnoty?

Můj příklad vychází z textů, které jsem dal dohromady s přáteli v průběhu let 2009-2011 v souvislosti s investicemi státu do technologií obnovitelných zdrojů a mohutnému systému dotací. Tyto dotace jsou k dispozici nadále pro průmysl i domácnosti a z pohledu státu je obecní organizace také výhodná…

Jedním z faktorů dnešní doby je jistota vzrůstajícího hladu po energiích. Energii potřebuje stále více průmysl a postupně i doprava. I v případě nalezení zázračné technologie pro zisk energie je pravděpodobné že v mnoha dalších letech nebude energie přebytek takový, aby domácnost nemusela energie řešit.
Věřte, přál bych si takový zázrak, ale pokusů již bylo dost a výhled je pouze v komercializaci novinek.

Často je dáván příklad Německa jako nepovedené zelené revoluce, a přiznejme že oprávněně. V Německu nastal obdobný stav jako u nás, jen ve větším. Zjednodušeně jde o schéma, kdy stát vyčlení peníze svých občanů a dotacemi podpoří investory a průmysl. Tito následně vyrábí energii a tu přeprodávají občanům státu. Takže občané nejen že si zaplatili z velké části výrobní prostředky, ale i platí za výrobky a vydělává kdo? Stát v drobné úlitbě daní, jenže… no příkladem buď Německo.

U nás je stav, že dotace dostávají v průmyslu ti, kdo je nepotřebují a momentálně stát vypisuje podpory pro energetickou soběstačnost průmyslu (taková forma dumpingu některých firem)… ale k věci…

Text je rozdělen na části

 • Virtuální elektrárna Nelahozeves
 • Skladba technologií
 • Způsob investice
 • Organizace energetických dispozic

Read more… →

Rozhovor pro server Nela.cz

Lidé si zaslouží větší informovanost, říká nezávislý kandidát Josef Mareyi

 

Josefa Mareyi, nezávislého kandidáta do zastupitelstva, jsem pro rozhovor odchytl na sobotní brigádě v sadu Višňovka. Jen diktafon ležící mezi námi v trávě dával naznačovat, že se nebavíme o holkách…

Read more… →

O mně – Proč – Souvislosti

O mně – Proč – Souvislosti

již první oznámení přátelům ohledně mé volby jít do voleb se setkalo se zajímavým ohlasem. Zatímco převažuje ano, jdi do toho… je tu druhá stránka věci, kdy mi říkají… kamaráde, volby vyhrávají opravené chodníky a ne tvé vize… Zajímavé co říkáte :)
Přece nebudu psát blog o běžné údržbě obce, která musí probíhat neustále bez ohledu kdo sedí na radnici… maximálně se může volit priorita podle dostupných financí a pracovní sily…
Myslím si, že na tento pohled máme portál Nela.cz, který v minulosti velice precizně monitoroval dění v obci a tak se můžeme vydat jinými souvislostmi a na dílčí kroky poukázat…

Read more… →

Kde na to vzít

Kde na to vzít…

to by si možna řekli v jiné obci, ale v Nelahozevsi bychom takové otázky řešit neměli.

V nedávné historii jsme měli v obci referendum o skládce a od té doby bychom neměli řešit ani velké maličkosti jako je výsadba dřevin. Větší klubovna a skleník, to by měla být investice jak mávnutí rukou… Co se změnilo? Co je jinak?
(mimořádný zpravodaj obce Nelahozeves ke skládce a referendu)

Před referendem nám bylo paní starostkou Petrou Urbanovou přislíbeno 8 milionů měsíčně. Měsíčně! http://www.nela.cz/referendum-o-rozsireni-skladky-uhy

Dnešní starosta říká, že rozpočet obce počítá s příjmem ze skládkovného 12 miliónů ročně. Ročně!

V nejbližší době tak pravděpodobně nebude ani na klubovnu a ani na zázemí pro nářadí. WC a Lesní školka je již meta utopie.

Každopádně projekt sadu Višňovka jede a to je dobře.
Stejně tak sanace 182/2 a aktuálně vyloučení prostoru ze schéma ozelenění. O to šlo což? ;)

Také není dobré spojovat témata, kdy počítáte s nutnou dotací na živý plot za 100tisíc, výsadbu v okolí s obtížemi za dva miliony a zde popsanou verzí investice ve výši 5 let příjmů ze skládky v katastru obce :-D
Více v osobním příspěvku absurdity představ a komunikace.

Mno ale jak ta skládka?

Když pominu zavádějící pozitivismus článku na idnes, přečtěte si ho, stoji to za to. Co obec, to jiné užití peněz. Rozumné s ohledem na další budoucnost obce oceňuji investici do fotovoltaiky.

Středočeské obce, které mají za svými humny skládku, obtěžuje všudypřítomný zápach a občas i poletující papíry či igelitové sáčky. Na druhou stranu si právě díky ní přijdou na slušné peníze. Skládka jim totiž většinou platí tak dobře, že si svůj rozpočet mohou vylepšit až o 800 procent.

Zdroj: https://praha.idnes.cz/skladky-prinaseji-malym-obcim-znacne-prijmy-fmg-/praha-zpravy.aspx?c=A130822_1967353_praha-zpravy_sfo

Pro srovnání v roce 2011 naše obec disponovala možností cca 16 miliónů, v roce 2012 to je už 25 miliónů, v roce 2015 32 miliónů (zbavení se dluhů?) a dál se pracuje s cca s hranící 45 miliónů ročně. Zjevně se příjmy ze skládkovného zatím extra neprojevily, ale jsme aspoň bez dluhů a tak i otevřených možností investic.

V článku na našem místním zpravodajském portálu Nela.cz se lze dočíst o 12 milionech ročně, se kterými počítá rozpočet.

V tuto chvíli je vhodné si připomenout stanovisko sdružení OsN, které portál Nela.cz provozuje:

Co by nám skládka dala a co vzala? (stanovisko OsN) – http://www.nela.cz/co-by-nam-skladka-dala-a-co-vzala-stanovisko-osn

Zde se mluví o 500,- Kč za tunu, nakonec je to ale v podmínkovém vzorci, který některé typy závozu osvobozuje (běžně 30%+). OsN bylo původně proti skládce a tak není snadné zpětně říct, zda někdo s tak vysokou úrovní slibů vůbec pracoval a zda OsN nesmyslnou výši jen tak nepřevzalo od tehdejší starostky. Článek vypisující postoj OsN proti skládce dává smysl.

Tehdy jsem se obával jen úrovně obchodáckých slibů jak na skládce vyvaříme… http://www.nela.cz/skladka-kdo-bude-zodpovedny-za-nesplnene-sliby-2

Situace se zatím vyvíjela jinak, prý nám obci poplatky nepatří, pouze úlitba. S tím se naštěstí naše zatupitelstvo nespokojilo a jedeme směrem na větší peníze (možný příjem navíc do rozpočtu až 9 miliónů ročně).

Absurdita naší situace tkví v přepočtu sadby 20 stromů svépomocí, když na druhé straně máme v katastru „stoletou“ zátěž.

Ještě absurdnější se však jeví způsob JAK se k nám dostala skládka, když z ní nemáme ani na sázení stromů…

Naprosto jsem byl proti skládce a teď když jsem se s ní hold smířil, zjišťuji, že z ní prý nejsou peníze. Je možné, že by mohlo stačit říct… mno tak aspoň těch 12 míčů ročně… sakra…

Cesta k projektu

Cesta k projektu ještě v tomto volebním období

 

Představme si, že se dohodneme na možnosti se nějakou formou hypotetické stavby zabývat… tedy skoro virtualita virtuality…ačkoliv proč ne…je potřeba jen málo času k úvaze zda vést diskuzi…

 

Velkým negativem jakýchkoliv staveb a plánů je potřebná politická podpora. Mnoho akcí na radnicích skončí nebo se zásadně změní po volbách. Převážně z důvodu změny priorit nových vedení. Stačí se rozhlédnout, je rok před volbami a na mnohých radnicích se už odkládají projektové složky. Na stole zůstávají jen ty, které by splnit ještě možné bylo nebo projekty, kde je tak výrazná potřeba/podpora, že odkládání je nežádoucí a dělají se alespoň základní kroky.
Stejně tak i náš strategický plán v obci je složen spíše z menších částí splnitelných v rámci volebního období. Projekt zabírající několik volebních období je i u nás na tenkém ledu.
(…Jarda, Petra, Pepa)

Stejně tak ti, kteří budou stavbu užívat nejvíce, nyní k tomu mohou říci nejméně a musí spoléhat na prozíravost rodičů a prarodičů. Proč? Protože ….

 • děti, které budou využívat výhody zahrad a lesní školky, heren a herních prvků pro nejmenší, se teprve narodí
 • žáci vybudovaných školních tříd prvního stupně, jsou teď v limitě od rodičovského plánování po ranné těhotenství
 • uživatelé čítáren a studijních prostor jsou teď ve školce a ZŠ a jsou spokojení
 • sportovci, kteří využijí tělocvičnu a vnější sportovní prvky, se nyní na tréninky roztřiďují do okolních obcí  a seznamují se s organizovaným tréninkem
 • ti, kteří dnes nemohou, pro nízký věk, pomoci ve vybudovaných sklenících, budou po realizaci stavby již tělesně schopni se účastnit komunitní rekultivace prostor vnějších expozic zahrad
 • těm, kteří budou volit až následné volby, a mohou něco v obci změnit, je teď dvanáct a rozhodování rodičů na radnici vnímají bez dlouhodobých následků
 • ostatně program zájmové činnosti bude pro nás všechny krapet jiný, tak trochu starší a se silnějšími prioritami, které dnes lze pouze odhadnout…

 

další část úvahy pokračuje v textu Cesta k projektu – Co stihne ještě Pepa…