Archives

Rodičové pojďte ven

Rodičové pojďte ven – aktivní stezka v Lešanech

Pojďme si připravit aktivní zóny usnadňující výchovu našich dětí a dorostu. Samozřejmě s aktivitami pro rodiče. V článku Co je naše jsem zmiňoval aktuální stav atrakcí pro děti, kde nejnověji budované je hřiště nahoře na kopci v Horním resortu, pěkné a přitažlivé je ve starých Lešanech a dole, v Dolním resortu, je hřišťátko také. Z pohledu dostupnosti je z centra Nelahozevsi  dostupné to dole, procházkou to u nás, ale to nahoře je už daleko a s dostatečným převýšením…
Cílená příprava stezky pro seznámení se a spojení tří částí Lešan v jeden myslící celek.
Ne ti horní, ti původní, ti přistěhovavší, ti ze zdola… Jsme z Lešan. A to že nám to takto v hlavách zatím nefunguje, neznamená, že nás děti v socializaci nepředběhnou, takže pojďme jim (si) to usnadnit.

Read more… →

Pěstební prostory pro realizaci ozelenění obce a celoroční produkci

Pěstební prostory pro realizaci ozelenění obce a celoroční produkci

Pro plánovanou výsadbu a ozelenění obce, se souběžnou výsadbou energetických plodin v okolí skládky, opravu úvozových cest.

Vždy je cesta nákupu vzrostlých dřevin, ale jde o jednoznačně nákladné položky, jejichž užitek je pouze v úspoře několika let a jakéhosi mohutnějšího dojmu, spíše pocitu z výsadby.
Ono když vám někdo zasadí řadu 15 cm proutků o němž tvrdí, že z toho bude živý plot, chce to představitost. Se stromy je to ještě více práce a tlaku nejen na představivost.

Read more… →

Cesta k projektu

Cesta k projektu ještě v tomto volebním období

 

Představme si, že se dohodneme na možnosti se nějakou formou hypotetické stavby zabývat… tedy skoro virtualita virtuality…ačkoliv proč ne…je potřeba jen málo času k úvaze zda vést diskuzi…

 

Velkým negativem jakýchkoliv staveb a plánů je potřebná politická podpora. Mnoho akcí na radnicích skončí nebo se zásadně změní po volbách. Převážně z důvodu změny priorit nových vedení. Stačí se rozhlédnout, je rok před volbami a na mnohých radnicích se už odkládají projektové složky. Na stole zůstávají jen ty, které by splnit ještě možné bylo nebo projekty, kde je tak výrazná potřeba/podpora, že odkládání je nežádoucí a dělají se alespoň základní kroky.
Stejně tak i náš strategický plán v obci je složen spíše z menších částí splnitelných v rámci volebního období. Projekt zabírající několik volebních období je i u nás na tenkém ledu.
(…Jarda, Petra, Pepa)

Stejně tak ti, kteří budou stavbu užívat nejvíce, nyní k tomu mohou říci nejméně a musí spoléhat na prozíravost rodičů a prarodičů. Proč? Protože ….

  • děti, které budou využívat výhody zahrad a lesní školky, heren a herních prvků pro nejmenší, se teprve narodí
  • žáci vybudovaných školních tříd prvního stupně, jsou teď v limitě od rodičovského plánování po ranné těhotenství
  • uživatelé čítáren a studijních prostor jsou teď ve školce a ZŠ a jsou spokojení
  • sportovci, kteří využijí tělocvičnu a vnější sportovní prvky, se nyní na tréninky roztřiďují do okolních obcí  a seznamují se s organizovaným tréninkem
  • ti, kteří dnes nemohou, pro nízký věk, pomoci ve vybudovaných sklenících, budou po realizaci stavby již tělesně schopni se účastnit komunitní rekultivace prostor vnějších expozic zahrad
  • těm, kteří budou volit až následné volby, a mohou něco v obci změnit, je teď dvanáct a rozhodování rodičů na radnici vnímají bez dlouhodobých následků
  • ostatně program zájmové činnosti bude pro nás všechny krapet jiný, tak trochu starší a se silnějšími prioritami, které dnes lze pouze odhadnout…

 

další část úvahy pokračuje v textu Cesta k projektu – Co stihne ještě Pepa…