Archives

Úvaha o organizaci komise pro životní prostředí

Úvaha o organizaci komise pro životní prostředí

Když se mě několikátý blízký člověk zeptal na účast v komisi pro životní prostředí, ti milejší poukazují můj vztah s přírodou :), …zde moje úvaha na toto téma…

Minulé období v komisi pro životní prostředí působili dosti zodpovědní lidé, aby se dalo navázat na jejich práci.
Tato minulá komise šla za hranici všednosti a založila FB skupinu „Zkrášlovací spolek občanů a přátel obce Nelahozeves“ na adrese: https://www.facebook.com/zkraslovaci.nela.

Takže na tuto práci je potřeba navázat. Jedna z možností, které se pro potřeby obce nabízí je z kategorie Začněme maličkostmi

Read more… →

Obecní intranet – Obsah a možnosti

Obecní intranet – Obsah a možnosti

Obecní intranet je doplněním webových stránek, které samy mají spíše veřejný a povšechně informační charakter. Samozřejmě jsou obecní weby, které jsou velice dynamické a mají k tématu e-government velice blízko.

Obecní intranet tak má sloužit k doplnění informovanosti občanů a díky možnostem neveřejného zobrazení témat má sloužit ke komunikaci Obec<>Občané, Komise<>Občané, Plány a rozvoj obce, … návrhy a podněty občanů, diskuze, ..

Read more… →

O mně – Proč – Souvislosti

O mně – Proč – Souvislosti

již první oznámení přátelům ohledně mé volby jít do voleb se setkalo se zajímavým ohlasem. Zatímco převažuje ano, jdi do toho… je tu druhá stránka věci, kdy mi říkají… kamaráde, volby vyhrávají opravené chodníky a ne tvé vize… Zajímavé co říkáte :)
Přece nebudu psát blog o běžné údržbě obce, která musí probíhat neustále bez ohledu kdo sedí na radnici… maximálně se může volit priorita podle dostupných financí a pracovní sily…
Myslím si, že na tento pohled máme portál Nela.cz, který v minulosti velice precizně monitoroval dění v obci a tak se můžeme vydat jinými souvislostmi a na dílčí kroky poukázat…

Read more… →

Obec a zeleň v roce 2018

Obec a zeleň v roce 2018

Někdy se zadaří a díky souhře témat se mi dostal do ruky manuál k tématu Obec a povolování kácení dřevin mimo les (zdroj Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o. – ing. Jana Zmeškalová). Manuál je kromě faktičnosti pro úředníky i pěkně zpracované čtení, určitě doporučuji k pročtení. Lépe se pak studují zákony v odkazech.

Read more… →

Byt Správce

Byt Správce

Byt Správce je také krapet pichlavá část prostor.

Vezměte si však rozlohu areálu, cca 30 000 m2 celkové plochy, z toho 3 000 m2 sadu, až 2 000 m2 zahrad a skleníku. V tom všem mnoho atrakcí a zeleného trávníku … a Multifunkční centrum.

My tak potřebujeme člověka, který pracovní aktivitou bude připomínat pana Šimka, šefa technické čety obce. Co dětem bude výchovným školníkem a mládeži dostatečným morálním vzorem. Dospělým organizovat schéma komunitní práce a naše starší sem tam pomůže dostat k lékaři…

Podpořit takového člověka bytem v centru jeho práce, je jen další bonus. Vhodnější než platby obce za externí správu zeleně nebo cyklické zanedbávání tématu zeleně, pro nedostatek prostředků.

Mít správce areálu, tak bychom mohli uvažovat o postupné výsadbě zeleně. Nemuset spoléhat na dotační schémata a různé krajinkáře s představami městské zeleně na vsi.
Žádný z plánovaných kroků by nemusel být nuceně naráz, ale postupné kroky projektu zazelenění obce. Opravy úvozových cest v obci a nová výsadba stromů v nich.

Zvlášť budovaná vrstva projektu zábavy a atrakcí pro děti i dospělé.
Tak aby jeden krok nebrzdil jiný, protože teď máme jasno jen ve Višňovce.

Za šest let to bude exponenciálně delší seznam sadby a údržby.
A pořád to nebude zelených 30 000 metrů čtverečních, které máme k dispozici jen v oblasti Horní resort – Lešany.

Odpovědný koordinátor, jehož úkolem bude zorganizovat pomocí komunity práce v sadu a okolí, bude potřeba tak i tak. Tedy potřebu takového člověka rovnou započítejme do plánu a stavby.