Potřebné kroky

Můj pohled na kroky, které je možné a nutné provést 

Komunitní sad „Višňovka“ je možné rovnou spustit, tedy správně obnovit činnost. Na popud čeká parta správných lidí!  (na diskuzi starosta seznámí s možnostmi podpory komunity).
Parcela 182/4 – Rozsah je 3 000 metrů čtverečních stávajícího sadu. S možností zeleně i pás nad sadem, parcela 182/3 o ploše 1298 metrů čtverečních vedená jako trvalý travní porost.
Jako například prostor pro přebytky a rozpěstovávání.

Obecní plán výsadby zeleně a dodělání hornoresortního hřiště (doplnění prvků hřiště, výsadba pásu zeleně…) na parcele 195/351 o výměře 15 465 metrů čtverečních není potřeba brzdit a může se sputit hned, po shodě v sousedství „Jak a co“… Stačí domluva (na diskuzi starosta seznámí s možnostmi)

Dále je potřeba úvaha jak naložit s parcelami 182/2 (1460 m2), 182/1 (504 m2) , 200/2 (1729 m2) a 200/6 (1290 m2), které dohromady tvoří prostor takřka 5000 m2 (výměr katastru 4983) s povinností zachovatní cesty (byl to kdysi úvoz?).
Tedy skutečně obrovský prostor pro stavbu, do které lze uložit většinu potřeb rozvoje v obci, a reálně ji schovat do okolí.

V tuto chvíli není důležitý rozsah stavby, v příkladu jak zde na stránkach popisuji, ale i případný zájem o jakoukoliv stavbu (komunitního skleníku, klubovny, případně baráčku na nářadí apod.), oddaluje plán výsadby zeleně podle schématu představeného obcí.

Prozatimní odklad se týká i parcely 195/353 o výměře 6000 metrů čtverečních, kde by bylo možné využít výkopku ze stavby k terénním úpravám.

Také s ohledem na stále neschválený Nový územní plán obce, musíme zvážit i možnosti návrhu na změnu užití pozemků tak, abychom poskytli možnost další generaci, případně pro investici až nasyslíme větší objem financí ze skládkovného.

Vzhledem k příjmům ze skládkovného není žádný plán v tomto rozměru nereálný. Důležitá je definice potřeb a návrhy cest k naplnění, které potřebují určitou nadčasovost.

Stavba rozsahu mých úvah, značí tak dva roky přípravy projektů, povolení, schvalování (a už je po volbách) … a když se blíží první meta, je to další kolo přípravy dotačních schémat, které běží zároveň se stavebním povolením a jdou jako karty na stůl ve chvíli kdy je povoleno. Základní příprava „papírování“ 2-3 roky.

Stavba přibližně to samé.

Celá realizace tak má možnost být plně dokončena těsně před koncem podpory skládkovného a po dvakrát proběhlých volbách do zastupitelstva v obci.

Tedy nadčasovost s ohledem na další pokolení je naší přímo vyplývající povinností.

 

další část úvahy pokračuje v textu Cesta k projektu…