Část třetí – Souvislosti

Část třetí – Souvislosti

V naší obci se aktuálně dodělává rekonstrukce školní jídelny a výstavba nového patra na ní. Bonusem v patře jsou nové prostory pro výuku žáků.

Předtím byl projekt „313“, tedy rekonstrukce stavby v ulici Zagarolská a její předělávka pro potřeby mateřské školy, knihovny, lehce komerčního využití a zisku obrovského prostoru pro zasedání obce a jejím jednání s občany. Stavba se jmenuje Centrum volnočasových aktivit.

Bohužel centrum nemá své vlastní stránky, pouze na oficiálních stránkách obce mají krátkou prezentaci spolky, které se zde čas od času sejdou. Větší program organizuje Klub seniorů, ale Google o tom ničem neví a tak Centrum volnočasových aktivit je nedohledatelné.

Na oficiálních stránkách obce se můžete podívat na vytížení zasedačky a ptát se, proč je takřka stále prázdná a nevyužitá. Vždyť aktuální beseda k zeleni také směřuje do hasičárny a tak i zástupci obce zjevně, ač tiše, souhlasí je to tam prostě daleko…

Do školky se musí, a školka nemá chybu, kdežto zasedačka na zasednutí čeká… ale ani o to nejde. Je to zub na dokonalosti využívání projektu. Celkově je „313“ rozhodně přínosem.

Chystá se rekonstrukce bývalé obecní knihovny v ulici U kapličky.

No a dál, už moc možností není. Obec nevlastní nemovitosti a s výčtem pozemků to také není valné. Což je i negativum ve swodce strategického plánu.

Úvod – Pozvánka

Úvod – Pozvánka

Naše obec Nelahozeves plánuje část peněz z rozpočtu investovat do kultivace zeleně a blíží se debata „jak“ by případně mohla vypadat zeleň okolo Anglického resortu v Lešanech (Lešany jsou částí obce).

Pozvánka k debatě:

Zeleň v okolí horního Anglického resortu

V tuto chvíli však plán zahrnuje body, o kterých váhám…

Předně je v plánu rovnou zahrnut i obecní sad Višňovka, kde již probíhají aktivní práce a údržba komunitní skupinou s předchozím souhlasem obce. Obecní plán je vykreslen jinak a dosavadní práce sice bude zahrnuta, avšak vyjde pravděpodobně vniveč. To ukáže diskuze a chuť podpory vedení obce pro komunitní projekty. Já podporuji sad ve správě komunity.

Druhý polemický bod. Plán zahrnuje pozemky, které by se měly stát součástí plánu ozelenění a jakmile dojde k tak rozsáhlé akci, již nebude jiné cesty a proto pojďte, prosím, se mnou projít některé informace a možnosti …

Protože naše obec má zajištěné příjmy navíc a stále máme rozpracovaný Územní plán, máme možnost uvažovat ve větších rozměrech než je obvyklé.

Přímo k věci (příklad k zamyšlení) – Cesta k projektu (při úvaze nad jakoukoliv formou stavby)

Kde pozemky jsou + prostorová dispozice na úrovni prvního patra

Dejme šanci Komunitě

Část Višňovka – Komunitně a nebo jinak

Část Višňovka – Komunitně a nebo jinak

Aktuálně na projektu obecního sadu Višňovka vidím jediné drobné mínus v umístění na žluté stezce. Na této trase je pouze pár zajímavých pointů. Zásadní atrakce Nelahozevsi, jíž jsou Nelahozeveský zámek a Dům Antonína Dvořáka, nejsou naše a ani obecní… a tak sezonní produkce sadu bude jistě dalším zpestřením.

Rozcestník U svatého Jana
Rozcestník U svatého Jana

 

Když připustíte, že jsou Kralupy na dohled a Nelahozeves je z nich v dosahu pěší chůzí, pak platí, že čím více bude u nás zeleně a jedlých dřevin, tím atraktivnější předměstský park s jedlou zónou budeme. Samozřejmě nic není černobílé, přesto je potřeba mluvit o budoucí ochraně společných obecních prostor budovaných jako místo setkávání občanů, místo rozvojové zeleně a sezonní sklizně přírodních plodů (nejlépší ochrana je nadbytek :).

Vykosit trávu, prořezat stromy, .. , to vše je jen začátek a nikdo se k nám kvůli kruhovému ohništi nepožene. Na druhou stranu do příští sezónní sklizně jsou dvě periody výsadby a můžeme již připravit sklizně podrostových dřevin. Za pár let to bude již zásoba různých druhů ovoce a sezónní sklizeň od května do října. Pro mě rozhodně atraktivnější než výhled na Kaučuk Kralupy.

Zde si představuji  spolupráci napříč celou obcí, protože každoročně ze zahrad vytříbíme přebytky, nové rozrosty, zástřihy (vhodné k řízkování) a tak stačí je zcentralizovat, přetřídit a využít. (osobně takto pracuji již několik let při zpracování rostlinného odpadu ze zahrad v naší obci a každoročně vydám několik desítek květináčovaných sazenic). V tomto pohledu můžeme během pár let produkovat nadbytek pro výsadbu v okolí celé obce a celosezonně těžit z vytvořených možností.

Porcování investic

Představme si polemiku, kdy máme před sebou nutnost investice a jen jeden objem peněz. Tento objem můžeme rozdělit na nákup vzrostlých stromů, nebo méně vzrostlých s doplňkem podrostu… Lze říct, že vlastním množením rybízu toho moc neušetříme a nějaké maliníky nám taky rozpočet nenatrhnou, ale vždy jde o tisíce korun, za které je možné raději pořídit cennější dřeviny nebo vzrostlejší strom.

Komunitní budování napomáhá integraci občanů do projektu a mnohem snáze se pracuje s volnými prostředky pracovní sily.
Viz jiné akce, kdy pro velikost je nutná centralizace termínu, který však nevyhovuje všem a většina lidí potřebuje koordinaci a dostat úkoly.
Komunitně se práce automaticky dělí na jednotlivé kroky v čase a možnosti lidí jsou násobně větší. Povětšinou stačí plán a zdroje.

Oproti tomu, při stavbě sadu na klíč, je po jeho dokončení naráz obrovský objem práce na údržbu, který se MUSÍ odvést jinak dochází k degradaci sadu.

Také je rozdíl, když zaplatíte vzdělávací kurz odborníkem, který nás v sadu může naučit péči o ovocné dřeviny (včetně množení, roubování …) a nebo koupíte stromy a zaplatíte někoho, kdo je občas prořeže. Čí vlastně pak bude sad, když byl z obecního rozpočtu, za přispění dotací, vysadila ho najatá firma a udržuje ho také externí obsluha. Půjdete s chutí do takového sadu s pocitem jako do svého (našeho) nebo zde budete mít pocit hostů? Nebudete tak trochu jako turista na žluté stezce co bude váhat, zda si ovoce utrhnout?

Já mám v obavách jasno a výsadby na klíč považuji za sterilní a prázdné, jako je většina městských parků, jejichž struktura zeleně odpovídá spíše potřebám „rychlé“ údržby.

Multifunkční objekt „Višňovka“ a jeho energetické zajištění

Multifunkční objekt „Višňovka“ a jeho energetické zajištění

Kombinace dnes již dostupných technologií nám dovoluje uvažovat o stavbě s minimálními náklady na energetický provoz.

Ze směru od horního resortu je stěna stavby zcela pod zemí a nad povrch u přístupové cesty z resortu stavba vystupuje jen výškově nezbytným prostorem pro vstup.
Horní část střechy je plně průhledná s ostrůvky FVE a SOV, které tvoří cíleně stín uvnitř budovy v průběhu dne. Z větší vzdálenosti od resortu se stavba jeví ne více jako skleník.

Z pohledu sadu Višňovka jde o skleníkovou stavbu s terasou, doplňující možnosti sadu/zahrady. Prolnutí prostor … sad Višňovka, skleníková stěna a zeleň pokračuje dál v budově.

Z pohledu pozemku 200/2 je možné dosáhnout jakéhokoliv stavu vnějšího vzhledu, v plánu jsou rozsáhlé terénní úpravy a cesta, aktuálně neplodná půda 182/1, může být vedena botanickou stezkou již na pozemku 200/2.
Jde o slunnou stranu, kde je možné využít akumulace a vytvořit případně zelenou předstěnu z popínavých dřevin.

Nejtěžší výzva je z pohledu z Lešan, kde je příjezdový vchod a průčelí stavby musí zapadat mezi ostatní stavby rodinných domů. V tomto pohledu bude nejvíce viditelného stavebního materiálu a stavba by měla začínat s odstupem od ulice, aby by zajištěný dostatečný prostor pro zásahová vozidla.
Pohled z Lešan a 200/2 je na kaskádovitou/terasovitou stavbu (sběr vody, možnost rychlejšího zarůstání stavby, letní využití, více vstupů do zahrady).

Vnější korpus i přes světelnou propustnost lze postavit z materiálů s dostatečným odporem proti prostupu tepla a vytápění celého objektu by zajišťovala jednotka SOV s vytápěnými podlahami (nízkoteplotní vytápění). Záloha plynovým výměníkem, případně kamna na tuhá paliva s výměníkem, s možností využití štěpky a větvového odpadu v obci (viz plán výsadba energetických dřevin v okolí skládky). (kogenerace od ČEZ?)