Kde na to vzít

Kde na to vzít…

to by si možna řekli v jiné obci, ale v Nelahozevsi bychom takové otázky řešit neměli.

V nedávné historii jsme měli v obci referendum o skládce a od té doby bychom neměli řešit ani velké maličkosti jako je výsadba dřevin. Větší klubovna a skleník, to by měla být investice jak mávnutí rukou… Co se změnilo? Co je jinak?
(mimořádný zpravodaj obce Nelahozeves ke skládce a referendu)

Před referendem nám bylo paní starostkou Petrou Urbanovou přislíbeno 8 milionů měsíčně. Měsíčně! http://www.nela.cz/referendum-o-rozsireni-skladky-uhy

Dnešní starosta říká, že rozpočet obce počítá s příjmem ze skládkovného 12 miliónů ročně. Ročně!

V nejbližší době tak pravděpodobně nebude ani na klubovnu a ani na zázemí pro nářadí. WC a Lesní školka je již meta utopie.

Každopádně projekt sadu Višňovka jede a to je dobře.
Stejně tak sanace 182/2 a aktuálně vyloučení prostoru ze schéma ozelenění. O to šlo což? ;)

Také není dobré spojovat témata, kdy počítáte s nutnou dotací na živý plot za 100tisíc, výsadbu v okolí s obtížemi za dva miliony a zde popsanou verzí investice ve výši 5 let příjmů ze skládky v katastru obce :-D
Více v osobním příspěvku absurdity představ a komunikace.

Mno ale jak ta skládka?

Když pominu zavádějící pozitivismus článku na idnes, přečtěte si ho, stoji to za to. Co obec, to jiné užití peněz. Rozumné s ohledem na další budoucnost obce oceňuji investici do fotovoltaiky.

Středočeské obce, které mají za svými humny skládku, obtěžuje všudypřítomný zápach a občas i poletující papíry či igelitové sáčky. Na druhou stranu si právě díky ní přijdou na slušné peníze. Skládka jim totiž většinou platí tak dobře, že si svůj rozpočet mohou vylepšit až o 800 procent.

Zdroj: https://praha.idnes.cz/skladky-prinaseji-malym-obcim-znacne-prijmy-fmg-/praha-zpravy.aspx?c=A130822_1967353_praha-zpravy_sfo

Pro srovnání v roce 2011 naše obec disponovala možností cca 16 miliónů, v roce 2012 to je už 25 miliónů, v roce 2015 32 miliónů (zbavení se dluhů?) a dál se pracuje s cca s hranící 45 miliónů ročně. Zjevně se příjmy ze skládkovného zatím extra neprojevily, ale jsme aspoň bez dluhů a tak i otevřených možností investic.

V článku na našem místním zpravodajském portálu Nela.cz se lze dočíst o 12 milionech ročně, se kterými počítá rozpočet.

V tuto chvíli je vhodné si připomenout stanovisko sdružení OsN, které portál Nela.cz provozuje:

Co by nám skládka dala a co vzala? (stanovisko OsN) – http://www.nela.cz/co-by-nam-skladka-dala-a-co-vzala-stanovisko-osn

Zde se mluví o 500,- Kč za tunu, nakonec je to ale v podmínkovém vzorci, který některé typy závozu osvobozuje (běžně 30%+). OsN bylo původně proti skládce a tak není snadné zpětně říct, zda někdo s tak vysokou úrovní slibů vůbec pracoval a zda OsN nesmyslnou výši jen tak nepřevzalo od tehdejší starostky. Článek vypisující postoj OsN proti skládce dává smysl.

Tehdy jsem se obával jen úrovně obchodáckých slibů jak na skládce vyvaříme… http://www.nela.cz/skladka-kdo-bude-zodpovedny-za-nesplnene-sliby-2

Situace se zatím vyvíjela jinak, prý nám obci poplatky nepatří, pouze úlitba. S tím se naštěstí naše zatupitelstvo nespokojilo a jedeme směrem na větší peníze (možný příjem navíc do rozpočtu až 9 miliónů ročně).

Absurdita naší situace tkví v přepočtu sadby 20 stromů svépomocí, když na druhé straně máme v katastru „stoletou“ zátěž.

Ještě absurdnější se však jeví způsob JAK se k nám dostala skládka, když z ní nemáme ani na sázení stromů…

Naprosto jsem byl proti skládce a teď když jsem se s ní hold smířil, zjišťuji, že z ní prý nejsou peníze. Je možné, že by mohlo stačit říct… mno tak aspoň těch 12 míčů ročně… sakra…

Sterilita návrhu – proč

Obecní plán výsadby zeleně a dodělání hornoresortního hřiště (doplnění prvků hřiště, výsadba pásu zeleně…) na parcele 195/351 o výměře 15 465 metrů čtverečních v dodané podobě je spíše úrovní hrubého návrhu za pomoci generátoru krajin s využitím knihovny prvků v zástavbě. Opravdu je to koncept se zónováním a nic víc.

Read more… →

Cesta k projektu – co stihne ještě Pepa

Cesta k projektu – co stihne ještě Pepa

Jedním z prvních kroků je soupis požadavků, nápadů a návrhů

Bez omezení praktičnosti, ceny…
Následně rozdělení potřeb na dvě skupiny podle typu osvětlení. Na některé prostory jsou kladeny nároky denního světla a jsou nutné s okny.

Velká část může být provozována s trvalým umělým osvětlením a světlíky. Také protože pobyt jedné osoby je celkově dosti krátký na nutné jiné řešení.
Požadavky, které jsou vhodné pro umělé osvětlení lze směřovat do přízemí stavby, pro nás to znamená pod zem, pod budoucí zahrady a zeleň s herními prvky.

Oproti tomu s nutností denního světla jsou školní třídy a skleníky s vysokými nároky na dostupné sluneční světlo.

Následuje práce architekta, který rozloží prostor a stavbu kresbou realizuje do studie, z čehož výsledkem je projekt.

Pro dosáhnutí co největší zelené plochy a co nejmenšího vlivu vzhledu stavby na okolí, je možností větší základová deska s rozměrným přízemím a decentralizace potřeb s denním světlem v patře do dvou objektů. Co šlo dát pod zem s umělým osvětlením je v přízemí.

Většina plochy 182/2 je v návrhu po sanaci opět sad a přilehlé školní zahrady, které navazují na komunitní skleníky s přístupem z přízemí a tříd v prvním patře jedné ze dvou o patro vyšších staveb.

Druhá část stavby vystupující nad povrch tvoří prostory s volnějším režimem jako je čítarna s knihovnou, herny.

Rozdělení a decentralizace do dvou jedno patrových dostaveb umožní lepší využití slunečních paprsků a zároveň udržet co největší skrytí zapuštěním do svahů.

Získaný prostor nad přízemím je tvořen kombinací zábavních prvků a obnovené zeleně.

Máme projekt a do této chvíle jde spíše o zábavu. Dál je to o počtu razítek…

další část úvahy pokračuje v textu O jaké jde pozemky, kde to je… a v části Pozemková parcela 182/2

Cesta k projektu

Cesta k projektu ještě v tomto volebním období

 

Představme si, že se dohodneme na možnosti se nějakou formou hypotetické stavby zabývat… tedy skoro virtualita virtuality…ačkoliv proč ne…je potřeba jen málo času k úvaze zda vést diskuzi…

 

Velkým negativem jakýchkoliv staveb a plánů je potřebná politická podpora. Mnoho akcí na radnicích skončí nebo se zásadně změní po volbách. Převážně z důvodu změny priorit nových vedení. Stačí se rozhlédnout, je rok před volbami a na mnohých radnicích se už odkládají projektové složky. Na stole zůstávají jen ty, které by splnit ještě možné bylo nebo projekty, kde je tak výrazná potřeba/podpora, že odkládání je nežádoucí a dělají se alespoň základní kroky.
Stejně tak i náš strategický plán v obci je složen spíše z menších částí splnitelných v rámci volebního období. Projekt zabírající několik volebních období je i u nás na tenkém ledu.
(…Jarda, Petra, Pepa)

Stejně tak ti, kteří budou stavbu užívat nejvíce, nyní k tomu mohou říci nejméně a musí spoléhat na prozíravost rodičů a prarodičů. Proč? Protože ….

 • děti, které budou využívat výhody zahrad a lesní školky, heren a herních prvků pro nejmenší, se teprve narodí
 • žáci vybudovaných školních tříd prvního stupně, jsou teď v limitě od rodičovského plánování po ranné těhotenství
 • uživatelé čítáren a studijních prostor jsou teď ve školce a ZŠ a jsou spokojení
 • sportovci, kteří využijí tělocvičnu a vnější sportovní prvky, se nyní na tréninky roztřiďují do okolních obcí  a seznamují se s organizovaným tréninkem
 • ti, kteří dnes nemohou, pro nízký věk, pomoci ve vybudovaných sklenících, budou po realizaci stavby již tělesně schopni se účastnit komunitní rekultivace prostor vnějších expozic zahrad
 • těm, kteří budou volit až následné volby, a mohou něco v obci změnit, je teď dvanáct a rozhodování rodičů na radnici vnímají bez dlouhodobých následků
 • ostatně program zájmové činnosti bude pro nás všechny krapet jiný, tak trochu starší a se silnějšími prioritami, které dnes lze pouze odhadnout…

 

další část úvahy pokračuje v textu Cesta k projektu – Co stihne ještě Pepa…

Potřebné kroky

Můj pohled na kroky, které je možné a nutné provést 

Komunitní sad „Višňovka“ je možné rovnou spustit, tedy správně obnovit činnost. Na popud čeká parta správných lidí!  (na diskuzi starosta seznámí s možnostmi podpory komunity).
Parcela 182/4 – Rozsah je 3 000 metrů čtverečních stávajícího sadu. S možností zeleně i pás nad sadem, parcela 182/3 o ploše 1298 metrů čtverečních vedená jako trvalý travní porost.
Jako například prostor pro přebytky a rozpěstovávání.

Obecní plán výsadby zeleně a dodělání hornoresortního hřiště (doplnění prvků hřiště, výsadba pásu zeleně…) na parcele 195/351 o výměře 15 465 metrů čtverečních není potřeba brzdit a může se sputit hned, po shodě v sousedství „Jak a co“… Stačí domluva (na diskuzi starosta seznámí s možnostmi)

Dále je potřeba úvaha jak naložit s parcelami 182/2 (1460 m2), 182/1 (504 m2) , 200/2 (1729 m2) a 200/6 (1290 m2), které dohromady tvoří prostor takřka 5000 m2 (výměr katastru 4983) s povinností zachovatní cesty (byl to kdysi úvoz?).
Tedy skutečně obrovský prostor pro stavbu, do které lze uložit většinu potřeb rozvoje v obci, a reálně ji schovat do okolí.

V tuto chvíli není důležitý rozsah stavby, v příkladu jak zde na stránkach popisuji, ale i případný zájem o jakoukoliv stavbu (komunitního skleníku, klubovny, případně baráčku na nářadí apod.), oddaluje plán výsadby zeleně podle schématu představeného obcí.

Prozatimní odklad se týká i parcely 195/353 o výměře 6000 metrů čtverečních, kde by bylo možné využít výkopku ze stavby k terénním úpravám.

Také s ohledem na stále neschválený Nový územní plán obce, musíme zvážit i možnosti návrhu na změnu užití pozemků tak, abychom poskytli možnost další generaci, případně pro investici až nasyslíme větší objem financí ze skládkovného.

Vzhledem k příjmům ze skládkovného není žádný plán v tomto rozměru nereálný. Důležitá je definice potřeb a návrhy cest k naplnění, které potřebují určitou nadčasovost.

Stavba rozsahu mých úvah, značí tak dva roky přípravy projektů, povolení, schvalování (a už je po volbách) … a když se blíží první meta, je to další kolo přípravy dotačních schémat, které běží zároveň se stavebním povolením a jdou jako karty na stůl ve chvíli kdy je povoleno. Základní příprava „papírování“ 2-3 roky.

Stavba přibližně to samé.

Celá realizace tak má možnost být plně dokončena těsně před koncem podpory skládkovného a po dvakrát proběhlých volbách do zastupitelstva v obci.

Tedy nadčasovost s ohledem na další pokolení je naší přímo vyplývající povinností.

 

další část úvahy pokračuje v textu Cesta k projektu…

Část detaily – zajištění prostoru

Část detaily – zajištění prostoru s monitoringem pohybu osob a automatických klíčů

 

Základní myšlenka ochrany budovy spočívá v plné kontrole pohybu osob po budově. S několika vrstvami oprávnění a informačním systémem varování.

KONCEPT – pravděpodobně existuje již aplikace, která umožnuje monitoring a zobrazení … pak by mohl být využit každý chytrý telefon a podle nastavení časová pásma/oprávnění přístupu k informacím ze systému,  by probíhalo filtrování obsahu dostupných informací.

Tak aby učitelka třídy/školky pohledem na telefon/tablet viděla vzdálenost žáků a jejich pohyb v areálu zahrad (3000m2). Zároveň měla přehled o pohybu dalších osob v areálu v blízkém přístupu ke skupině. Byla ihned informována, pokud se její žák vzdálí z předepsaného perimetru, s možností pro danou oblast vyvolat „vábení“. Princip je, že hned neopustíte skupinu žáků s nůžkami, protože jeden nenápadně zašel za křoví a pravděpodobně močí na expozici…ale čas je i ztráta na reakci a tak v případě definované skupiny událostí budou vyvolané události i u dalších oprávněných v oblasti areálu. Princip varování – dítě ve směru schody.
K tomu patří hlásič krizových problémů, kdy především skupina  *dítě*, či jinak definovaná skupina je v přímém styku se situací ohrožení, tedy například se dostává k nezajištěným prostorům, hrozí pohyb neoprávněných osob u vchodu. Větší skupiny návštěvník, zahrada/pěstební zóna a postřiky,  a podobně. Seznam a kombinace událostí může být zdánlivě v úrovni nekonečna.

Automatické klíče

Automatické klíče umožňují pohyb po areálu podle předepsané skupiny oprávnění.
Například skupina *dítě* nemá oprávnění se dostat do prostor sauny, skupina *student* již ano, ale podskupina *muž* ne v době vyhrazené podle rozvrhu *žena*. Přístup studenta opravňuje použití automatu k horkému nápoji, dítě pouze k baleným potravinám…
Další modelová situace je otevírací doba lékaře a nutné omezení části prostoru pro čekárny a vstupu do areálu. Tedy v určený čas nepůjde projít některými přepážkami a vyhrazení příjezdového vstupu pouze pro vstup do čekárny. Takto lze reagovat i na případné extrémní situace, kdy je potřeba dosáhnout zajištěný a oddělený prostor pro vyšetření větší skupiny s omezením šíření nákazy.

Tedy když shlukneme, každý občan se zájmem obdrží „kartičku“ a volba ověření (heslo/bio). Ověření heslem nebo biometrickým systémem je používáno při vstupu do prostor mimo „Otevřené hodiny“. Což jsou vymezená časová pásma nebo je „nedostatečný“ počet osob k ověření (aspoň náhoda, že se v areálu potkají). Tedy případné zneužití identifikace by mělo být ztíženo až eliminováno.

Je volba *správce* o rozsahu událostí… v určitý čas to může být jen pohyb osob ve vymezených prostorech a v určitý čas i jména nově příchozích/odchozích.

Stejně tak mám představu, že pokud do centra zapadnu ve dvě v noci, nemůžu spát a jdu si zacvičit, nechci aby mě kleplo, protože se potkám na rohu s tichošlápkem, co si byl pro čaj a vrací se do studovny.Tedy po příchodu do budovy bych rád věděl jaké je obsazení pro mě zajímavých prostor a statistika počtu lidí v budově. A naopak. Aby každý kdo chce být o nově příchozích informován, informován byl – mimo Otevřené hodiny i se jménem.

Automatika zobrazuje informace na panelech v oblasti.
Například student ví, že se zdrží a tak si rovnou u vstupu v čítárně navolí informování o pohybu osob v okolí od určité hodiny, kdy se chystá domů.

Zároveň funguje seznam potřebných úkolů pro komunitu, seznam aktuálních akcí, které mi omezují pohyb po areálu, atd…

S tím souvisí i první výtka od mé ženy… a jak chceš zajistit, že se po pivu nepůjdete zprasit na tatami… sakra… má pravdu…tedy dál…

Kamerový systém u vchodu a automatická čidla + hlásiče.

Každý vstup je nejen čipově zaznamenán, ale je zároveň i snímán kamerovým systémem.

Pro příklad si představte, jak bude vypadat plasticky kamerový záznam přetvářky o naší  „kondici“ a monitoring pohybu ukáže schodištní šněrovačku…. v případě jakékoliv újmy na zdraví či zařízení je ihned známé jaká cesta k tomu vedla.
Správce je o vstupu automaticky informován a má přístup k záznamu kamerového systému (doplněno prostorovým mikrofonem).

Což souvisí i s neoprávněným použitím identifikace.
Záznam vstupu a pokus o vstup do neoprávněných prostor – vyvolá událost; opakování pokusu o vstup nebo další pokusy o vstup do jiných zajištěných prostor vyvolá hrozbu.

Vrstva Správce a Oprávnění mají přístup ke všem vyvolaným událostem (optimalizace).

Technické zázemí tak automaticky kontroluje pouze skupina *Správce* a *Pověřený*

Stavební práce – Výkop

Stavební práce – Výkop

Pozemek 182/2 se nachází ve výhodné pozici pro výkopové práce.

Vzhledem ke skladbě zeminy, ať vezmeme tabulkový stav (http://bpej.vumop.cz/10501) nebo reálný odhad, výkop základní vrstvy je možné provést menší stavební technikou bez zatížení vozidly do vnitřní obce.

Výkopová zemina se z větší části využije k dotvoření krajiny před Horním resortem. Podle nákresu plánu obce odhaduji parcelu 195/353, v náhledu do katastrálních map je vlastník Anglický resort s.r.o. a jde o ornou půdu o výměře 6000 m2.

Ortofoto mapa + katastrální mapa Horní resort Lešany + Pruh budoucí zeleň
Ortofoto mapa + katastrální mapa Horní resort Lešany + Pruh budoucí zeleň

 

S ohledem na prašnost v okolí obytné zástavby je potřebné rovnou výkopek dotvořit do konečné podoby a osázet. Zároveň můžeme najít někoho k praktické přednášce, ideálně z vojenské oblasti ženijního průzkumu zdrojů, a z výkopu zůstanou pouze nevhodné vrstvy k odvozu vrchem přes pole na depozit.

Následuje výkop podpodlaží v zadní části objektu, roh nejblíže k sv.Jánu (Sauna + bazén chladné recyklační vody a zásobník recyklované vody).

Zahloubeni 152/1 a 200/2 pro vjezd do areálu a pro kryté garáže – rozsah dle povinných požadavků na stavbu.

 

 

Pozemková parcela 182/2

Pozemková parcela 182/2 je poslední naděje na zachování svatého grálu občanské vybavenosti v obci

Multifunkční vzdělávací centrum „Višňovka“ s komunitní zahradou

Předně jde jednoznačně o nekomerční projekt s důrazem na doplnění a rozšíření občanské vybavenosti v obci, zároveň využívající dostupné technologie pro vzdělání a zajištění komfortu.
Tak je nutné i koncipovat vzhled a využít svažitosti pozemku 182/2. Tedy rozdíl mezi ulicí v Lešanech na pozemku dole a přístupovou cestou z Horního resortu. Celá stavba je tak zakopaná do svahu kopce a její vnější korpus sleduje potřeby okolí, aby stavba zapadla.
Což je relativně snadné, pokud omezíte architekta v jeho představách o atraktivitě a kosmičnosti vzhledu. Dbejme na praktičnost a nenápadnost.

Při výměře parcely 1400m2 a výškovém rozdílu pro třípatrovou stavbu je k dispozici tolik vnitřních prostorových metrů, že je možné si popustit fantazii a zaměřit se na vývoj potřeb obce v dalších mnoha letech přesahujících dvě, tři volební období …

Představte si spolu se mnou možnosti, jaké se zde následně nabízejí:

 • dvě až tři třídy pro děti (praktická výchova, přírodověda, přístup do chráněné zahrady, tvůrčí a technická dílna)
 • zázemí pro lesní školku
 • studovna s čítárnou (mít kam vypadnout a sednout si k úkolům či studiu… volně k dispozici čipovaná knihovna, PC koutky, Interaktivní tabule…odhlučnění)
 • herna pro děti a rodiče (dostupná za kteréhokoliv počasí a také v každou dobu)
 • prostor pro lékaře!! (oddělené přepážky, vzduchový podtlak oproti ostatním prostorům, noční sterilizace přilehlých prostor)
 • tatami tělocvična a malá posilovna (podlahové vytápění)
 • sauna a bazén s recyklovanou vodou
 • pěstební prostory pro realizaci ozelenění obce a celoroční produkci
 • letní kino a prostor k projevu (se zázemím pro zájmový spolek Ochotníci Nelahozeves)
 • správcovský byt vázaný i na údržbu plánované zeleně Lešany-Resort

Věřím, že najdete další možnosti a potřeby, které lze schovat do krajinného rázu stavby na pozemkové parcele 182/2.

 

O jaké jde pozemky, kde to je

O jaké jde pozemky…. Kde to je…

Jde o pozemek 182/2 vedený jako ovocný sad s ochranou zemědělského půdního fondu (http://bpej.vumop.cz/10501)

Výměra [m2]: 1460

další je 182/1, v katastru nemovitostí vedený jako neplodná půda s cestou a

pozemek 200/2, také neplodná půda

Výměra [m2]: 1729

Cesta, spojující Lešany – Horní resort – sv. Ján, je v katastru zvlášť. V tuto chvíli není důležité kde cesta nyní je přesně, všechny návrhy pracují s úpravami.
Ona to cesta ostatně potřebuje, protože po každém dešti je to méně cesta a o to větší vymleté koryto.

Z horního resortu vede k pozemku přímá, nezpevněná cesta, lemovaná lipovou řadou a těsně před, s výhledem na tento pozemek a do Lešan, je lavička s odpadkovým košem (včetně hezkého upozornění „Uklízejte po svém psovi“) .

Pohled na pozemek 182/2 od Horního resortu
Pohled na pozemek 182/2 od Horního resortu

 

Ze zastávky Nelahozeves – Lešany, (z naší malé návsi, kde se dokonce otočí s problémy i autobus) vedou k tomuto pozemku dvě cesty. Jedna příkrá, ulice Na vršku, a pro jedince o holi rozhodně nepříjemná. V zimě je bez prohrabání sněhu či odstranění náledí neprůjezdná.

pohled ze stanice autobusu Nelahozeves - Lešany
pohled ze stanice autobusu Nelahozeves – Lešany

 

Druhá, ulice Lužická v provedení zámkové dlažby, vede samozřejmě také do kopce, ale je asi tak 1,5x delší a dvojatě se kroutí. Není tak potřeba šněrovat asfaltku, zde stačí větší odhodlání.

ulice Lužická - zámková dlažba
ulice Lužická – zámková dlažba

 

Obě cesty spojuje fakt, že jsou (už zase) v předstádiu dezolátního stavu. Rozpad vozovky i propad zámkové dlažby se jeví jako následek zakončovacích prací při pokládce obecní splaškové kanalizace. Tedy rozhodně časem bude potřeba oprava.
Stav vozovek je tak špatný, že oprava bude dříve, než u nás v ulici dojde k náhradě nezpevněného povrchu.

Pohled z Lešan na pozemek 182/2
Pohled z Lešan na pozemek 182/2

 

Když cestou vyjdete k pozemku, jednoznačně vás nejdříve upoutá připravená energoskříň, jak je jinde vidět u stavebních parcel. Věřím, že je nepravděpodobné, aby skříň patřila ke stavbám na druhé straně ulice, ale také je možné, že papírově neexistuje.

elektro skříň u sadu Višňovka

 

V době, když jsem se do Lešan nastěhoval, dalo se projít zhruba 5-8 metrů daleko od cesty do hloubky pozemku, šlo o koryto po stranách kryté nálety a shora, z pohledu od místa pálení čarodějnic byly hromady a navážka listí, větví… a žel jak to bývá i různých druhů stavebního odpadu a sem tam i přírodně nemístné materiály… Tedy NIC o čem lze aktuálně mluvit jako o sadu a o vhodnosti pro sázení ovocných stromů taky zrovna ne.

Pohled na pozemek 182_2 z místa pálení čarodějnic
Pohled na pozemek 182_2 z místa pálení čarodějnic

 

Možná právě podloží je důvod, proč se aktuálně do koryta nedá vstoupit, ono tam již koryto není… vlastně celý prostor se nyní jeví jako prudší stráň s pokrytím mladistvého náletu po celé ploše.
Když si pak přečtete v katastru nemovitostí, že jde o ovocný sad s ochranou zemědělského půdního fondu, jistě zaváháte. Já tedy zaváhal. Naše obec má ve svém katastru skládek více a už jenom podezření ze vzpomínek, že navážka nebyla zcela biologická, mne nutí k zamyšlení co s tím … Třeba to o podloží je jen ze zlých jazyků a došlo k úklidu.

Každopádně udělat z tohoto místa sad nebo více užívat, značí celý pozemek sanovat…

Zde je nutné připomenout, že pozemek 182/3 a 182/4 jsou sad Višňovka, kde již probíhá údržba, a pruh nad sadem až k polím, včetně kapličky sv. Jana.
Pro tyto prostory zcela podporuji plán komunitní údržby v rukách (budoucího) spolku „Višňovka“, tak jak byl již dříve představen na FB stránkách.

Také je pravděpodobné, že spodní část starého sadu zasahovala až na 182/2, avšak jednoznačně vyhrály v čase nálety.

Dále je zde důležitý pozemek 200/2 (neplodná půda), který v obecním plánu tvoří  součástí zeleného pásu mezi horním Anglickým resortem a Lešany.

Doplňující pozemek 200/6, vedený jako trvalý travní porost

Prostorová dispozice:

Zapuštěná stavba v zadní části pozemku 182/2.
Přední část pozemku před stavbou dvě invalidní stání.
Prostor pro zásahové vozidlo.

182/1 ve spodní části využití pro vjezd do areálu.

200/2 v přízemí povinný počet stání v krytých garážích

 • lékař + sestra + ordinace = 1,5 místa (1 stání pro 3 osoby a 0,5 na ordinaci)
 • byt správce = 1,5 na jednotku
 • další určení počtu míst záleží na rozsahu stavby, např. na „313“ stačí tři místa. (bez ohledu na možnosti parkování okolí – stavající ulice nesmí být zatížené parkováním, je bezpodmínečně nutné ulice využít pouze k příjezdu/odjezdu).

200/2 v patře tvoří  terasovitě provedená expozice zeleně splývající s 182/1 a dohromady prostorově tvoří amfiteár s cestou vedoucí do Horního resortu. Zároveň je trychtýřovitost amfiteátru využita ke sběru vody (a zastavení záplavové vlny).

Expozice vnější otevřené zahrady končí v pozemku 200/6.

Podél pozemku 200/6, 200/2 je nutná výsadba porostu pro vytvoření bariéry mezi otevřenou zahradou (s plánovanou produkcí v amfiteatru) a soukromou zónou  rodinných domů. Výsadba a zvukolamné prvky příčně k ulici Na vršku.
Před stavbou a vjezdem do podzemí, 182/1 ve spodní části (v  části navazující na 200/2) tak vznikne optická zelená bariéra.

Prostorová dispozice - úroveň 1. Patro
Prostorová dispozice – úroveň 1. Patro

Co je naše v dosahu parcely 182/2

Co je tedy naše v dosahu parcely 182/2

Samozřejmě naše je myšleno naší obce, které jsem nejen já jí příslušen, ale tak trochu i ona mě… každopádně je to prostě naše obec, ať je na radnici Pepa nebo Karel. Obec je naše…teda více patří vyšším molochům ve státní struktuře než nám s určenými poplatky…ale ten pocit, když si zjara můžete vyrazit uklidit svou obec a pokud vyrazíte, jako běžný člověk, po slezení sněhu, můžete si dát ještě organizované kolečko, vždy těsně před akcí na Nelahozevském zámku… je to naše… omlouvám se a jdu zpět k věci… Co je teda naše…?

Horní resort měl slíbené hřiště. Developer opravdu kulisu hřiště postavil, bohužel se zbylých stavebních materiálů. Měkká stavební prkna, smrkové trámky…lehké konstrukce. Stav byl vzápětí hrozný. Záhy byla nutná rekonstrukce, ale stejně to dopadlo kompletní rekonstrukcí a záměnou atrakcí.
Má to tam své mouchy, ale plán výsadby zeleně to řeší. Každopádně pro tak velkou kumulaci mladých lidí NENÍ k dispozici ani základní Workout a stávající atrakce v okolí nejsou určeny pro mladé.

Druhé dětské hřiště v Lešanech u autobusové zastávky má kovové konstrukční prvky, jaké jsme měli k dispozici před Sametovou revolucí. Klouzačku, k tomu malé hřiště a malou zelenou plochu s pískovištěm. Zatím nejhezčí veřejný kout pro děti v celé obci. Parcela 40.

Dětské hřiště v Lešanech
Dětské hřiště v Lešanech

 

Dolní resort má také hřiště, aktuálně oplocené a podle kuloárních zvěstí na místě stavební parcely s plánem zastavění. Tuto informaci zatím nevím jak potvrdit.

Další naše je kaplička (po rekonstrukci) v ulici po ní pojmenované a o kousek dál je bývalá obecní knihovna, která byla využívaná, ale její technický stav neodpovídá potřebám vyšším než pro volební místnost. Její rekonstrukce je v plánu. I při maximálním nasazení rekonstrukce jde o prostor do 100m2 ve třech místnostech. (Dvě v patře a jedna přístupná z vnějšku stavby)

A to je vše přátelé. Občanská vybavenost v Lešanech a obou resortech začíná autobusovou zastávkou (pro dolní resort je snazší cesta dolu do obce Nelahozeves) a pouličním osvětlením to konče.
Zlehčuji to, máme například v obci výbornou technickou četu, která se stará o zeleň a plní další úkoly v potřebách celé obce.

Ve strategickém plánu naleznete informace, které jsou však již v podkladech z roku 2010, což je u statistiky a grafů zavádějící a hodnoty pouze informační.

Ze zmíněných cílů ve strategickém plánu je rozhodně zajímavý plán na rozšíření ZŠ o druhý stupeň a výsadba zeleně, která odkazuje v poznámce na 10/2016 s otazníkem na dotace.
Ačkoliv některé projekty už proběhly, v aktuálně dostupném strategickém plánu na stránkách obce to poznat není.

Nový obecní územní plán je zřejmě stále ještě ve vývoji.
Podle stránek proběhlo jednání na začátku roku 2017 a dál nejsou online informace.