Komentář k vyjádření vedoucího redaktora zpravodaje obce Nelahozeves k mojí údajné stížnosti

Na můj komentář na sociální síti Facebook zareagoval vedoucí redaktor Miloš Mojžiš velice zběsile a přenesl formu příspěvkové diskuze na hlavičkový papír. Protože ve svém podrobném vyjádření používá prvky dezinformace a odpovídá na témata, která ani nebyla předmětem mého komentáře, musím reagovat, i přestože podobné blábolismy blahosklonně přehlížím.

Začalo to tímto mým komentářem na zdi obce Nelahozeves

Komentář na zdi obce Nelahozeves na sociální síti FB

Tento komentář vyhodnotil vedoucí redaktor zpravodaje Miloš Mojžiš jako stížnost a oficiálně na komentář odpověděl podrobným vyjádřením, které je ke stažení na stránkách obce

Reakce na komentář od Nelahozeveského zpravodaje ve kterém už autor poukazuje na moje nesprávně uvedené počty, ale já ve svém komentáři žádné počty účastníků uvedené nemám.

Pojďme se tedy na text od Miloše Mojžiše, toho času v zastoupení zpravodaje obce Nelahozeves, podívat blíže v drobném rozboru textu…

Můj komentář k Podrobnému vyjádření je v ucelené podobě ke stažení zde.
(http://energiesvobody.cz/wp-content/uploads/2020/01/Komentář-k-Vyjádření-ke-stížnosti-Josefa-Mareyi-na-Nelahozeveský-zpravodaj.pdf)

Komentář k podrobnému vyjádření

Vyjádření (redakce Nelahozeveského zpravodaje pozn. komentátora) ke stížnosti Josefa Mareyiho na Nelahozeveský zpravodaj, č. 1/2020

Dne 18. 1. 2020 zaslal prostřednictvím sociální sítě Facebook Josef Mareyi stížnost na podobu Nelahozeveského zpravodaje č. 1/2020.

Joma: Autor podrobného vyjádření transformoval text a doplnil moje jméno na konec jako simulující podpis a snažil se tak alespoň vytvořit zdání stížnosti. Pokud by doplnil náhled obrazovky na komentář v sociální síti Facebook, bylo by již nyní zřejmé, že formalita stížnosti není ani zdánlivě naplněna.

Autor podrobného vyjádření transformoval text a doplnil moje jméno na konec jako simulující podpis a snažil se tak alespoň vytvořit zdání stížnosti. Pokud by doplnil náhled obrazovky na komentář v sociální síti FB, bylo by již nyní zřejmé, že formalita stížnosti není ani zdánlivě naplněna.

Vyjádření vedoucího redaktora – toho času v konfliktu zájmů

Kulturní akce

Jednu tiskovou stranu jako souhrn adventních akcí považuji za dostatečnou, navíc je třeba k poskytnutému prostoru přičíst i fotografii na titulní stránce. Série vánočních akcí byla obdobná jako v minulých letech a s obdobným, víceméně tradičním programem. Novinky v programu akce „Rozsvícení vánočního stromu“ jsou v článku zmíněny, stejně tak je zmíněna nově konaná vánoční besídka na Višňovce. Nedomnívám se, že je třeba o akcích tohoto typu informovat šířeji, ostatně stěžovatel ani neuvádí, co konkrétního podstatného mu v reportáži schází.

Zde se autor dopouští zkreslení, opravdu jsem ve svém komentáři nehodnotil obsah, ale pouze poměr a z toho poměru pak logicky vychází informační nedostatečnost vůči adventním akcím.

Význam by měl snad jedině větší prostor pro fotografie, což však v tištěném periodiku vzhledem k nákladům nepovažuji za vhodné.

Důležitá je zde informace o tiskových nákladech.

(Rozsáhlé fotogalerie z jednotlivých akcí jsou publikovány na internetu.)

Ať jsem hledal na webu sebevíc, našel jsem pouze galerii na stránkách Nela.cz, které jsou soukromým webem, na jehož provozu je dlouhodobě vedoucí redaktor obecního zpravodaje osobně zainteresován.
Tedy argument typu hodil jsem fotky na svůj web není ve spojení se zpravodajem nijak hodnotný.

Tag označující číslo zpravodaje stav nezlehčuje (SEO parazitismus).

Rozsah letošní reportáže byl obdobný jako v loňském roce (viz snímek). V předchozích letech obdobné články ve zpravodaji nevycházely vůbec.

Tedy ani změnou vedení redakce nedošlo k žádnému rozvoji v informování zpravodaje o kulturních akcích. Naopak vedoucí redakce Nelahozeveského zpravodaje využívá akce k propagaci soukromého webu.

Zařazení tří fotografií nelahozeveského pěveckého sboru možná nebylo úplně šťastné, sbor však vystupoval na většině adventních a vánočních akcí, a to zpravidla jako hlavní (či dokonce jediný) bod programu. V případě fotografie z Višňovky je sbor pouze v pozadí, v detailu jsou zachyceni návštěvníci akce u ohně.  Dále doplňuji, že pořadatelé všech vánočních akcí dostávají v předstihu avízo s výzvou k dodání materiálů do zpravodaje. Místní školy a spolky tak mají možnost o svých akcích samy informovat v rozsahu, který uznají za vhodný

Toto je řádně alibistický argument, jenž není ani v souladu s předchozím argumentem o nákladech tisku. Předně… redakce zpravodaje má definovanou povinnost účasti na (větších) kulturních akcích, což jistě akce besídky v kulturním domě byla. Bylo tam zřetelně vidět, jak vedoucí redaktor akci pečlivě dokumentuje, takže kdo by počítal, že nezastupuje obecní zpravodaj, ale soukromý server Nela.cz?

Redakce zpravodaje má spíše se svým článkem o jednotlivých akcích kontaktovat organizátory a spolupracovat s nimi, a to minimálně z důvodu, že všichni dotčení pracují na celkové choreografii a většinou se zdokumentování akce tudíž nevěnují.


Pokud by však každý dodal jednu tiskovou stranu, jak by obstál argument s tiskovými náklady?
Letos byla besídka velice zdařilá a práce našich pedadogů s dětmi by si určitě nejen dle mého názoru zasloužila větší pozornost a chválu.

Lze se tedy jen domnívat, že jde o ucelený záměr, protože například spokojenost s rozsvěcením vánočního stromku nebyla davová a akce prezentovaná alespoň na FB by vyvolala nejeden komentář. To se domnívám na základě komentářů rodičů na akci.

Demonstrace proti Andreji Babišovi

Počet účastníků akce není zdaleka jediným kritériem pro rozsah článku. Kdyby tomu tak bylo, tak by nejvíce prostoru bylo věnováno plesům či školním besídkám, a naopak minimum prostoru například zasedáním zastupitelstva, kam chodí pravidelně jen cca 10–20 lidí. Rozsah, který je každému konkrétnímu článku ve zpravodaji poskytnut, je vždy výslednicí mnoha faktorů.

Zde autor opět mlží. V mém komentáři není vyřčena otázka, proč se o akci píše, představuje pouze možnou polemiku o poměru prostoru k počtu účastníků vzhledem k jiným kulturním akcím, za které rozhodně nelze zasedání zastupitelstva považovat. 

Na demonstraci proti Andreji Babišovi se sešlo zhruba třicet lidí (tedy nikoliv „pět a půl“),

Připomínám, že už v perexu mě obviňuje vedoucí redaktor zpravodaje z uvedení nepravdivého počtu občanů na akci a je smutné, že musím připomínat, že fráze „pět a půl“ je vyjádřením poměrné marginalizace počtu, nikoliv přesné číslo. Stejně tak jako masová akce nemá, pokud jde o počet, nic společného s masným průmyslem.
Vyjádření zde připomíná svazky STB typu: „Stěžovatel Josef Mareyi uvádí nepravdivé počty lidí na demonstraci proti Babišovi. Nepřesně uvádí počet pět a půl občana na demonstraci, ale ve skutečnosti podle doložených fotografií tam bylo občanů více než pár…“

což představuje cca 1,5 % obyvatel obce (tedy nikoliv „promile“),

1,5% je slovy patnáct promile a nemělo by činit problém tyto promile počítat.
V mém komentáři je promile využita jako pomnožné počítaní s promilemi, kde výchozí je počítání z promile, a autor sám potvrzuje, že těchto promilí je pouze 15, slovy patnáct

a bezpochyby lze při takovém počtu hovořit o demonstraci, přinejmenším v měřítku Nelahozevsi.

Souhlasím, že u naší radnice už počet deseti lidí vyvolává obavy v dopravní obslužnosti a při třiceti lidech jde už o problémy s propustností v ulici Školní a ulice Na Vinici je zcela neprůjezdná.
Při patnácti promilích jde o milé setkání, ale demonstrace je pořád velice silné slovo. Chápu však preferenci tohoto slova, ale v mém komentáři šlo pouze o poměrné vyjádření; o matematizaci limity dané fráze

Akci byla věnována přibližně čtvrtina jedné tiskové strany (necelý jeden sloupek) zejména proto, že akce tohoto typu se v naší obci uskutečnila v její novodobé historii poprvé a v menších obcích jsou politické demonstrace obecně velmi výjimečné. 

Autorem uvedená čtvrtina tiskové strany odpovídá mému upozornění na nepoměr, kde adventní akce dostaly pouhou šestinu strany, ačkoliv se jich účastnila obrovská masa obyvatel. Ilustrační foto na titulní straně nevyváží tři fotografie pěveckého sboru. 

Jelikož autor detailního vyjádření sedí na dvou židlích zároveň, je nutné uvést fakt, že tato akce Babiš dostala prostor na FB Nela.cz, velký rozsah textu na webu Nela.cz a také ve zpravodaji (stejný text jako na FB Nela.cz).

Pokud se budou demonstrace proti Andreji Babišovi konat v naší obci i nadále, předpokládám, že v dalších číslech jim bude věnován menší či vůbec žádný prostor.
Pro srovnání, celostátní média široce informují o každé demonstraci proti Andreji Babišovi, přestože se jich zúčastňuje jen 0,5 až 2,5 procenta obyvatel České republiky (čili srovnatelný podíl obyvatel jako v Nelahozevsi). To platí i o médiích ze svěřenského fondu Andreje Babiše (MF DNES, Lidové noviny).

Autor by zde tedy měl uvést oblíbené počítání MF DNES typu „účastníci akce zabrali prostor dvanácti fábií a bylo by zřejmé, jak veliká to byla akce na prostory kolem radnice“.
Vzhledem k podobě obdobných podání dezinformačních webů lze také říct, že Babiš je známý v Evropské unii, které je ČR členem, v zahraničí se o něm psalo a pár lidí z EK má na Babiše tzv. pifku a v poměru k počtu občanů v EU jde o – slovy – o kapku v moři.
Zdání obrovské účasti by bylo také možné popsat standardním sdělením zmíněných medií typu „akce se zúčastnilo asi 30 občanů, včetně 17 žen a 11 dětí…“.

Myslím to zde ironicky, především proto, že autor zdůvodňuje, PROČ byl článek vydán, kdežto můj komentář (na sociální síti FB) je o prostoru pro poskytnuté informace! Tento způsob komunikace autora je ryze dezinformační.

Článek nevyjadřuje žádnou politickou preferenci redakce, pouze informuje o tom, že se akce konala a co na ní zaznělo.

Jak píšu výše, jednalo se o tři místa uveřejnění pod patronací vedoucího redaktora, kdežto ostatním akcím takový rozsah k poměru účasti poskytnut nebyl. To je důvod, proč lze tedy s politickou preferencí redakce, nebo alespoň jejího vedoucího redaktora, takto pracovat.

Odkaz na portál Nela.cz

Stěžovatel kritizuje skutečnost, že v článku „Tři studie ukazují, jak by mohla vypadat vinopalna“ je uveden odkaz na portál Nela.cz s tím, že na něm lze nalézt kompletní studie možné budoucí podoby budovy bývalé vinopalny. Podle názoru stěžovatele mají být podobné informace publikovány na oficiálních stránkách obce.

Zde jde opravdu o vyjadřování hodné zpravodajce STB. Komentuji skutečnost a zároveň svůj pohled, že tyto zásadní informace mají být na webu obce a zpravodaj, jako hlásná trouba radnice, odkazovat na tyto stránky.

Domnívám se, že pro čtenáře není podstatné, kde konkrétně jsou studie publikovány. Skutečnost, že se obecní zpravodaj odkazuje na soukromý neziskový web, nepovažuji za závadu. Stěžovatel ani neuvádí, proč to považuje za problematické.

Zde jde zjevně o osobní názor člověka, který je přímo zainteresován na chodu soukromého webu Nela.CZ a o hladině problematické nic neuvádím. Šlo o můj názor, kde mají informace přednostně být, místo propagace soukromého webu

Portál Nela.cz je místní online médium a je tedy logické, že informace, které se do zpravodaje nevejdou, se publikují na něm. Toto je i v souladu se strategií deklarovanou starostou Jakubem Bryndou, který již dříve vyjádřil záměr v budoucnu delegovat přípravu zpravodaje přímo na ústav Nela Media, který provozuje portál Nela.cz.

Zde autor podrobného vyjadření lže, doménu sice vložil do jím vytvořeného ústavu Nela Media, z.ú., ale stránky dlouhodobě provozuje Občanské sdružení Nelahozeves (OsN). Navíc tento webzin obsahuje informaci o nepropojení s obcí.
Vedoucí redaktor zde plánem na stav budoucí obhajuje stav současný a ústy redakce se snaží o legitimizaci propagace „svého“ soukromého online média. O logice v tomto případě lze s velkým úspěchem pochybovat.

Pro doplnění uvádím, že synergie mezi Nelahozeveským zpravodajem a portálem Nela.cz není žádnou novinkou, neboť zpravodaj po mnoho let pravidelně přebírá materiály dříve publikované na Nela.cz, a naopak na portálu Nela.cz jsou publikovány články předtím otištěné ve zpravodaji.

Toto je velice nebezpečná demagogie. Totiž i takový web jako je AC24.com v určitém pohledu parazituje na oficiálních a veřejných sděleních s možností šíření a mezi ně vkládá své již dezinformačně/subjektivně podkreslené texty. Tímto nechci nijak snižovat práci Miloše (Mojžiše – pozn. komentátora) na informačním dění zprostředkovaném soukromým webem Nela.cz, ale o tento stav údajného propojení s obcí se snaží již od postoje bývalé starostky Petry Urbanové, která se vůči portálu Nela.cz (tehdy provozovaném na snadno zaměnitelné doméně Nelahozeves.info) výrazně vymezila a vyžádala si zmíněnou větu s informacemi, že nejde o web obce. Viz níže zakončení dokumentu.

V prostředí menší obce, v níž vzhledem k počtu obyvatel neexistuje prostor pro soukromé komerční médium či dokonce konkurenci takových médií, považuji tento kooperativní přístup za zcela přirozený a v zájmu obyvatel obce.

Zpravodaj provozovaný například na adrese zpravodaj.nelahozeves.cz by rozhodně nebyl formou konkurence, ale místem pro zdroj oficiálních informací radnice pro občany, které další soukromé subjekty přebírají.

Zdařilý provoz portálu Nela.cz je také jednoznačně v souladu se zájmem vedoucího redaktora a nijak neodpovídá mému komentáři představujícímu pohled na správné umístění informací pro občany, nezaměnitelně se zdrojem informace.

Je totiž nebezpečné, když člověk pověřený vedením zpravodaje dává na stejnou úroveň obecní zpravodaj a soukromý web, na kterém je zainteresován. Osobně to považuji za kolizní střet zájmů a průkaznost nezpůsobilosti Miloše Mojžiše jako zastupitele mediálního ústavu Nela Media převzít patronaci nad objektivní podobou Zpravodaje.

Je třeba dále říct, že obecní zpravodaj pod vedením starosty nemusí být objektivní, ba může být přímo selektivní a podbízet informace vedoucí k oblibě starosty a radnice. Zpravodaj je hlásná trouba starosty. Nic víc být nemusí. Stejně tak soukromý web Nela.cz nemá žádnou z těchto povinností a navíc je nelze ani vymáhat.

Když starosta (Jakub Brynda – pozn. komentátora) chtěl převést schvalování a přímou odpovědnost na jinou formu vedení zpravodaje, předpokládám, že šlo o úmysl vytvořit objektivní formu informací pro občany obce a neměl tím tedy na mysli subjektivitu, jakou projevuje ve výše analyzovaných textech Miloš Mojžiš
.

V Nelahozevsi dne 20. 1. 2020

Miloš Mojžiš pověřen vedením redakce Nelahozeveského zpravodaje

Toto stanovisko potvrdil starosta Nelahozevsi Jakub Brynda dne 20. 1. 2020.

Starosta je odpovědný za chod zpravodaje, tudíž tento souhlas je očekávatelný, nijak nesnižuje a ani nelegitimizuje podivnost komunikace a argumentace pověřeného vedoucího redaktora.

Dodatek komentátora nad rozsah analýzy textu

Doména Nela.cz a historie…

Základní informace o doméně Nela.cz z databáze správce domén CZ NIC

Subjekt Nela Media, z.ú. byl zapsán až 19.června 2019 a v tu dobu byla doména Nela.cz vložena do tohoto ústavu. Letos to bude devatenáct let od jejího založení a je tak zjevný dlouhodobý plán s doménou a její rezervace dávno před provozem portálu, jenž byl nejdříve provozován na doméně Lesany.info, poté Nelahozeves.info a provoz domény Nela.cz se datuje až dlouho po její registraci. Lze proto předpokládat, že původní vlastník domén měl v držení všechny tři uvedené domény zároveň s určitým plánem. Od té doby se však nezměnil provozovatel portálů (kterým je OsN).

Kontakt na vlastníka domény Nela.cz

V kontaktech domény dokonce pro potřeby Nela Media není uvedené nové telefonní číslo, nýbrž dávné kontaktní číslo na vedoucího redaktora (Miloše Mojžiše – pozn. komentátora). Zde je uvedeno ještě bývalé místo podnikání; v místě bydliště potvrzující dlouhou historii telefonního kontaktu:

Když do vyhledávače, jako je např. Google.com, obyvatel zadá „Nela Media“, výsledkem jsou jen informace k subjektu, nikoliv k provozu obsahu domény Nela.cz, kde se tato klíčová slova pravděpodobně ani nevyskytují.

Zde uvádím výsledky prohledávání portálu Nela.cz, který nebýt informací o doméně, není s Nela Media nijak spojený:

Výsledky vyhledávání klíčových slov Nela Media na stránkách Nela.cz

Pro úplnost srov. provozovatele portálu Nela.cz:

Provozovatel stránek Nela.cz jak je uvedeno na stránkách Nela.cz
Telefonní kontakt se nemění ani zde.

Důležité na situaci okolo domény a stránek Nela.cz je tedy to, že doména byla vložená do zmiňovaného mediálního ústavu Nela Media, z.ú, ale stránky (resp. obsah stránek) spravuje sdružení OsN (Občanské sdružení Nelahozeves) a stránky s sebou stále nesou informaci o nesouvisejícím portálu s radnicí. Toto zvýraznění si vyžádala již Petra Urbanová jako starostka v Nelahozevsi pro předchozí podobu portálu na doméně Nelahozeves.info.
Tehdy se to jevilo jako situace na ostří nože a v mnohém až příliš osobní (Expresivně vyjádřeno, Miloš šel po starostce jak slepice po flusu – pozn. komentátora).

Miloš Mojžiš svůj postoj zveřejňuje v článku převzatém z domény Nelahozeves.info, která portálu Nela.cz předcházela:

https://www.nela.cz/portal-nelahozeves-info-nesmi-zverejnovat-jiz-jednou-zverejneny-zpravodaj-rekla-obec-3

Autor příspěvku (a zároveň také autor podrobného vyjádření představující postoj redakce obecního zpravodaje) zde mimo jiné mluví o větším komfortu pro čtenáře, ale opomíná zmínit prospěch portálu na provozu klíčových slov z textů.

OsN se v průběhu starostování Petry Urbanové poměrně výrazně politizovalo a do dalších voleb se ze zázemí OsN etablovala politická kandidátka ON (Otevřená Nelahozeves), viz Komunální volby 2014

https://www.nela.cz/on

Za ON ve volbách nakonec složená kandidátka zabodovala a starostou se stal Josef Kebrle.
O tomto období lze, – a věřím, že nejen z mého pohledu –, hovořit jako o období velkého ticha.

Informací o činnosti radnice, v rozporu s volebním programem bylo málo, ale pochopitelně portál Nela.cz pod patronací OsN nemůže kopat do svého koně, dlohodobého předsedy sdružení. Až když už jistého zherkovatění starosty bylo nadmíru, vyšlo i v tomto směru pár zajímavě jedovatých článků. Toto starostování nebyl pro obec úspěch.

Situace s počtem informací se výrazně zlepšila až s objevením koně nového a redakce webzinu Nela.cz se probudila. Mrtvost webu portálu Nela.cz však doplňuje i vyhaslá diskuze pod články.

Jedna z kauzálních linek by tak rovněž mohla naznačovat dlouhodobý plán s uzurpací informací a formu vypořádání se po letech s odporem tehdejší starostky, a sice získáním Nelahozeveského zpravodaje pod sebe, s čímž nemá Jakub (Brynda – pozn. komentátora) zjevně žádný problém, ale zde je potřeba si uvědomit subjektivitu v preferencích Miloše Mojžiše a pochybovat o budoucí objektivitě informací jako celku, kdy pravděpodobně nelze posun do objektivity ani očekávat.

Pokud se z obecního zpravodaje stane pokračovatel Nela.cz, přebírá na sebe celé toto historické politické a subjektivní zatížení, což není v zájmu občanů Nelahozevsi, ale pouze v zájmu vlastníka portálu Nela.cz, který je aktuálně i vedoucím redaktorem zpravodaje…
Miloš Mojžiš může spolupracovat s obcí na Nelahozeveském zpravodaji, ale v celém textu podrobného vyjádření nevysvětluje, proč by obec měla spolupracovat na jeho projektu soukromého webu Nela.cz

Rád bych, aby se zastupitelé zamysleli a raději doporučili provozovat Obecní zpravodaj na vlastní doméně/subdoméně bez výše uvedené historie, s tzv. čistým štítem.

Například na mnou provozovaných doménách je založení subdomény a instalace redakčního systému záležitostí několika minut a lze jej už během téhož dne plnit příspěvky.

Spusťme Zpravodaj.Nelahozeves.CZ objektivně v zájmu nás všech

Josef Mareyi
v Lešanech u Nelahozevsi 27.1. 2020Dovětek a podání stížnosti

Po rozboru textu jsem usoudil, že přecházení reakce ze strany zpravodaje není možné jen tak přejít pouze označením jako blábolismu a rozhodl jsem se na tento způsob komunikace z redakce v zastoupení vedoucího redaktora Miloše Mojžiše podat stížnost k rukám starosty, jako osoby odpovědné za chod redakce.

Věc: Stížnost na formu a způsob komunikace vedoucího redaktora Obecního zpravodaje (pověřený Miloš Mojžiš) v online prostoru, tj. na sociální síti FB a stránkách obce Nelahozeves

Předně prosím, aby již nebylo przněno mé příjmení a nebylo skloňováno.

Dále prosím o rozpoznávací klíč, jak autor Podrobného vyjádření dospěl k transformaci reflexivního komentáře na sociální síti FB do formy stížnosti, z čehož vyplynula jeho potřeba vyjádřit se oficiálně, mimo můj komentář.

Můj komentář je formou konstatování, upozornění na můj pohled na věc, na možnost vlastní reflexe redakce, nikoliv forma stížnosti, neboť v komentáři nejsou naplněny ani základní formální znaky definující stížnost.

Pokud se tímto způsobem bude redakce s komentáři ke zpravodaji vypořádávat i nadále, myslím si, že naplňuje formu zastrašování a potlačování komunikace nad tématy v obci.
Ne každý obyvatel obce totiž snese, – za svůj komentář k dění v obci – , formální označení stěžovatel, jež nápadně připomíná praktiky STB a jejich zpravodajců z řad veřejnosti.

Autor ve vyjádření využívá formy demagogie a dezinformace jako obecně platných argumentů a navíc ústy redakce zpravodaje oficializuje svůj soukromý zájem na provozu soukromého webu.

Protože je vyjádření redakce zpravodaje sáhodlouhé, přikládám původní vyjádření redakce okomentované mými poznatky k věci a některá zamlžení v textu uvádím na pravou míru, v souladu se svým pohledem a názorem na věc.

Žádám vás o zveřejnění mé reakce na stránkách obce, ve stejném prostoru jako je původní vyjádření redakce.
Zároveň prosím o zvážení, zda prostor Nela.cz je tím pravým místem pro Obecní zpravodaj. Subdoména typu
zpravodaj.nelahozeves.cz by byla mnohem trefnější a přínosnější. Důvody uvádím ke konci komentáře k vyjádření redakce...

Spusťme Zpravodaj.Nelahozeves.CZ objektivně v zájmu nás všech

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..