Archiv rubriky: Rok 2011

Vzpomínka na pár textů z roku 2011 a dál. Při několikátém přečtení se mi zdá, že řešíme stále stejné problémy…

Když se řekne investice obce

Když se řekne investice obce – úvod

Dnes už běžně víme, že uložené peníze nevydělávají. Je nutná určitá míra spekulativy aby peníze neztrácely svou hodnotu a vyšší míra spekulativního portfolia aby vydělávaly. Jak tedy řešit peníze ze skládky tak, aby fungovaly už dnes a byly k dispozici po velmi dlouhou dobu s minimální obsluhou a zachováním hodnoty?

Můj příklad vychází z textů, které jsem dal dohromady s přáteli v průběhu let 2009-2011 v souvislosti s investicemi státu do technologií obnovitelných zdrojů a mohutnému systému dotací. Tyto dotace jsou k dispozici nadále pro průmysl i domácnosti a z pohledu státu je obecní organizace také výhodná…

Jedním z faktorů dnešní doby je jistota vzrůstajícího hladu po energiích. Energii potřebuje stále více průmysl a postupně i doprava. I v případě nalezení zázračné technologie pro zisk energie je pravděpodobné že v mnoha dalších letech nebude energie přebytek takový, aby domácnost nemusela energie řešit.
Věřte, přál bych si takový zázrak, ale pokusů již bylo dost a výhled je pouze v komercializaci novinek.

Často je dáván příklad Německa jako nepovedené zelené revoluce, a přiznejme že oprávněně. V Německu nastal obdobný stav jako u nás, jen ve větším. Zjednodušeně jde o schéma, kdy stát vyčlení peníze svých občanů a dotacemi podpoří investory a průmysl. Tito následně vyrábí energii a tu přeprodávají občanům státu. Takže občané nejen že si zaplatili z velké části výrobní prostředky, ale i platí za výrobky a vydělává kdo? Stát v drobné úlitbě daní, jenže… no příkladem buď Německo.

U nás je stav, že dotace dostávají v průmyslu ti, kdo je nepotřebují a momentálně stát vypisuje podpory pro energetickou soběstačnost průmyslu (taková forma dumpingu některých firem)… ale k věci…

Text je rozdělen na části

  • Virtuální elektrárna Nelahozeves
  • Skladba technologií
  • Způsob investice
  • Organizace energetických dispozic

Pokračování textu Když se řekne investice obce

Důchodový věk jako počátek blahobytu

Důchodový věk jako počátek sociálního blahobytu

Například navržená důchodová reforma vlády Petra Nečase říkala nikoliv. Stávající fungování bude narušeno a nové nic nepřináší.
Když ČSSD šla populisticky s heslem dividendy ČEZu na třináctý důchod. Pravice tehdy oponovala, že jde o prožrané peníze. Tyto dividendy mají snížit ztráty na průběžném důchodovém účtu (díra akce vlády pana Topolánka?), pomoci vykrýt reformu atd… Rozumím tomu tak, že tyto peníze se někomu zalíbily a naše vláda se jich „v zájmu občanů vzdá“… Tyto peníze nebudou investovány ani zhodnoceny, budou stejně tak neefektivně využity, jako navrhovala ČSSD. Levice či pravice, …

Pokračování textu Důchodový věk jako počátek blahobytu

Energetická polemika II.

Otázky v odpovědích

Druhé téma… Kdo nese a platí odpovědnost a náklady

Věc: Vyjmutí výrobní kapacity jaderných elektráren z přeshraničního obchodování a komoditní burzy
Provozovatel jaderné elektrárny nenese 100% odpovědnost, 70% akciové odpovědnosti neseme my skrze stát, kromě tohoto podílu jsou další desítky trvale hrazených položek zajištění a pojištění jaderného provozu ze státních peněz. Ačkoliv nám prý většina rizik nehrozí, je JE na ně s velkou pravděpodobností pojištěna a samo toto pojištění nestačí.

Pokračování textu Energetická polemika II.

Energetická polemika I.

Energetická polemika I

Nejsem jaderným odpůrcem ani zastáncem. Argumenty obhajoby i odporu jsou polovičaté, nedůsledné a zaujaté stejně jako já obhajuji FVE, protože je to ideální řešení technologie dneška, přesně pro naši střechu. 

Pokračování textu Energetická polemika I.

Energie svobody – vítej sousede

První návštěva – Vítej sousede

Na těchto stránkách Tě vybízím k zamyšlení se nad základními životními potřebami každého z nás.
Protože díky energii můžeme získat stravu, vodu, teplo, světlo… je nyní energie prioritní.

Pokračování textu Energie svobody – vítej sousede

Fotovoltaika VI. – Zátěžová lež

Zátěžová lež

Pro ospravedlnění tohoto přímého nařknutí vám přiblížím zjednodušeným pohledem proč domácí FVE není ohrožením pro rozvodnou síť.

Pro sjednocení na úvod opakovaně…
Výroba solární energie je periodická ve dni a roce (není to trvalý zdroj) a výkon je závislý na stupni osvitu Sluncem (není to stabilní zdroj). Tyto parametry jsou řešitelné. Důležitý je instalovaný výkon FVE a schopnost lokality pojmout výrobní kapacitu.

Pokračování textu Fotovoltaika VI. – Zátěžová lež

Fotovoltaika IV. – Dnešní technologie

Jde o technologii dnešního dne

Namítněte, že nejde snížený tarif, který byl dříve spínán jako „noční proud“ v době přebytku, použít na tento způsob regulace, nevidím důvod proč s vámi nesouhlasit.
Nemusí být, mohl by určitě, ale na tom nestojíme.

Pokračování textu Fotovoltaika IV. – Dnešní technologie

Fotovoltaika III. – Dvě strany rovnice

Dvě strany rovnice

Mít a nemít 500 kW, je rozdíl 1 MW, víme Kocourek?

Na jedné straně máme FVE o výkonu mnohokrát přesahujícím běžnou spotřebu rodinného domu, jejíž výkon je pouze odhadnutelný, ale je měřitelný, není jistý a je pouze periodický v roce a dni.
Na straně druhé domácnost spotřebitele. Odkazuji na informaci v úvodu, průmysl zde není řešen. Domácnost je stejně tak nestabilní v odběru a mnoha neznámých činitelů, že se pouze odhaduje a průměruje. Což je dohromady jeden důvod proč se globalizuje a nikoliv řeší konečný jedinec.

Pokračování textu Fotovoltaika III. – Dvě strany rovnice

Fotovoltaika II. – Přizpůsobení

Co je těžkého na přizpůsobení odběratelské sítě podle osvitu Slunce?

Zde je potřeba připomenout, že těm kdo mají na starosti vedení tohoto státu, spolu s těmi co mají zajišťovat pokrytí základních životních potřeb, nejde o blaho a prospěch občana. Kupodivu…

Pokračování textu Fotovoltaika II. – Přizpůsobení